ทำการซื้อขายกับ LIRUNEX

ทำการซื้อขายกับ LIRUNEX

สร้างบัญชี

ประเภทของบัญชี

LX-STANDARDLX-ADVANCEDLX-PRIMELX-PRO

เงินฝากขั้นต่ำ25 USD500 USD1,000 USD10,000 USD
สกุลเงินของบัญชีUSDUSDUSDUSD
เลเวอเรจ (สูงสุด) ➀ :
คู่เงินหลัก FX
คู่เงินรอง FX
CFDs ในทองคำและเงิน
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์
Index CFDs
Crypto CFDs
Stock CFDs
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:100
1:50
1:5
1:20
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:100
1:50
1:5
1:20
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:100
1:50
1:5
1:20
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:100
1:50
1:5
1:20
Lot Range (Min) ➁0.010.010.010.01
Lot Range (Max) ➁20202020
ค่าคอมมิชชั่น ➂0 USD*0 USD*8 USD Per Lot4 USD Per Lot
ค่าสเปรดแบบลอยตัว ➃
Spread
ต่ำสุด
2.0 pips
ต่ำสุด
1.5 pips
ต่ำสุด
0.0 pips
ต่ำสุด
0.0 pips
Trading Instruments:
คู่เงินหลัก FX
คู่เงินรอง FX
CFDs ในทองคำและเงิน
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์
Index CFDs
Crypto CFDs
Stock CFDs
30
30
10
2
2
11
6
4
30
30
10
2
2
11
6
4
30
30
10
2
2
11
6
4
30
30
10
2
2
11
6
4
ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขาย
Order Execution
ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายทันที (STP/NDD)ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายทันที (STP/NDD)ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายทันที (STP/NDD)ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายทันที (STP/NDD)
แจ้งเตือนให้ฝากเงินประกันเพิ่ม50%50%50%50%
หยุดคำสั่งซื้อขายกระทันหัน ➅25%25%25%25%
Upfront Fee✖️✖️✖️✖️
Overnight Trade✔️✔️✔️✔️
Scalping✔️✔️✔️✔️
Hedging✔️✔️✔️✔️
ทดลองใช้บัญชีทดลอง
สร้างบัญชี
ประเภทของบัญชี

LX-STANDARD

เงินฝากขั้นต่ำ25 USD
สกุลเงินของบัญชีUSD
เลเวอเรจ (สูงสุด) ➀ ⓘ
คู่เงินหลัก FX1:1000
คู่เงินรอง FX1:1000
CFDs ในทองคำและเงิน1:1000
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์1:100
Index CFDs1:50
Crypto CFDs1:5
Stock CFDs1:20
Trading Instruments
คู่เงินหลัก FX30
คู่เงินรอง FX10
CFDs ในทองคำและเงิน2
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์2
Index CFDs11
Crypto CFDs6
Stock CFDs4
ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายทันที (STP/NDD)
แจ้งเตือนให้ฝากเงินประกันเพิ่ม50%
Upfront Fee✖️
Overnight Trade✔️
Scalping✔️
Hedging✔️

LX-ADVANCED

เงินฝากขั้นต่ำ500 USD
สกุลเงินของบัญชีUSD
การงัด ➀
คู่เงินหลัก FX1:1000
คู่เงินรอง FX1:1000
CFDs ในทองคำและเงิน1:1000
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์1:100
Index CFDs1:50
Crypto CFDs1:5
Stock CFDs1:20
Trading Instruments
คู่เงินหลัก FX30
คู่เงินรอง FX10
CFDs ในทองคำและเงิน2
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์2
Index CFDs11
Crypto CFDs6
Stock CFDs4
Order ExecutionMarket Execution
Margin Call50%
Upfront Fee✖️
Overnight Trade✔️
Scalping✔️
Hedging✔️

LX-PRIME

เงินฝากขั้นต่ำ1,000 USD
สกุลเงินของบัญชีUSD
การงัด ➀
คู่เงินหลัก FX1:1000
คู่เงินรอง FX1:1000
CFDs ในทองคำและเงิน1:1000
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์1:100
Index CFDs1:50
Crypto CFDs1:5
Stock CFDs1:20
Trading Instruments
คู่เงินหลัก FX30
คู่เงินรอง FX10
CFDs ในทองคำและเงิน2
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์2
Index CFDs11
Crypto CFDs6
Stock CFDs4
ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายทันที (STP/NDD)
แจ้งเตือนให้ฝากเงินประกันเพิ่ม50%
Upfront Fee✖️
Overnight Trade✔️
Scalping✔️
Hedging✔️

LX-PRO

เงินฝากขั้นต่ำ10,000 USD
สกุลเงินของบัญชีUSD
การงัด ➀
คู่เงินหลัก FX1:1000
คู่เงินรอง FX1:1000
CFDs ในทองคำและเงิน1:1000
CCFD ในสินค้าโภคภัณฑ์1:100
Index CFDs1:50
Crypto CFDs1:5
Stock CFDs1:20
Trading Instruments
คู่เงินหลัก FX30
คู่เงินรอง FX10
CFDs ในทองคำและเงิน2
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์2
Index CFDs11
Crypto CFDs6
Stock CFDs4
ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายทันที (STP/NDD)
แจ้งเตือนให้ฝากเงินประกันเพิ่ม50%
Upfront Fee✖️
Overnight Trade✔️
Scalping✔️
Hedging✔️
ทดลองใช้บัญชีทดลอง
สร้างบัญชี
ⓘ Dynamic Leverage Tiering System
เลเวอเรจยอดเงินคงเหลือในบัญชี
1:1000≤ 1000 USD
1:5001001 USD ≤ 5,000 USD
1:3005,001 USD ≤ 10,000 USD
1:20010,001 USD ≤ 20,000 USD
1:10020,001 USD ขึ้นไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
➀ Leverage and margin requirements may change according to the applicable laws and regulations in your country/region. Due to the market fluctuates, LIRUNEX reserves the right to adjust its leverage at any time without prior notice. The leverage of HK Hang Seng Index products is fixed at 1:20.

➁ Index & digital currencies & stocks have slightly different in minimum lots per trade, maximum lots per trade, and maximum open positions. Therefore, please log in to your MT4 account for detailed instructions.

➂ จะมีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นเมื่อเปิดทำธุรกรรม ค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดสำหรับ LX-มาตรฐาน คือ ศูนย์ต่อล็อต สำหรับ LX-ขั้นสูง คือ $ 6 ต่อล็อต สำหรับ LX-พรีเมียม คือ $ 6 ต่อล็อต และสำหรับ LX-โปร คือ $ 2 ต่อล็อต
➃ ค่าสเปรด เป็นแบบลอยตัว และอาจจะเพิ่มขึ้นระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดตามสภาวะตลาด

➄ Clients are required to maintain sufficient funds in their accounts on every Friday or one hour before the market close on holidays in order to meet the leverage requirements on weekends and holidays. Insufficient funds and margin requirements may forcibly liquidate all or part positions of your account without prior notice.
The minimum margin required of HK Hang Seng Index products during weekends or holidays is 2.5%.

➅ Stop out level will be subject to change base on company risk assessment.

สร้างบัญชี
ทดลองใช้บัญชีทดลอง