ทำการซื้อขายกับ LIRUNEX

ทำการซื้อขายกับ LIRUNEX

สร้างบัญชี

ประเภทของบัญชี

เงินฝากขั้นต่ำ

สกุลเงินของบัญชี

การงัด ➀
คู่เงินหลัก FX
คู่เงินรอง FX
CFDs ในทองคำและเงิน
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์
Index CFDs
Crypto
Stock

Lot Range (Min) ➁

Lot Range (Max) ➁

ค่าคอมมิชชั่น ➂

ค่าสเปรดแบบลอยตัว ➃
 

เครื่องมือการซื้อขาย:
คู่เงินหลัก FX
คู่เงินรอง FX
CFDs ในทองคำและเงิน
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์
Index CFDs
Crypto
Stock

ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขาย
(STP/NDD)

แจ้งเตือนให้ฝากเงินประกันเพิ่ม

หยุดคำสั่งซื้อขายกระทันหัน ➅

Upfront Fee

Overnight Trade

Scalping

Hedging

LX-STANDARD

25 USD

USD

Default Leverage
1:500
1:500
1:500
1:100
1:50
1:5
1:20

0.01

20

0 USD*

ต่ำสุด
2.0 pips

Trading tools:
30
10
2
2
11
6
4

ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายทันที (STP/NDD)

50%

25%

✖️

✔️

✔️

✔️

LX-ADVANCED

500 USD

USD

Default Leverage
1:500
1:500
1:500
1:100
1:50
1:5
1:20

0.01

20

0 USD*

ต่ำสุด
1.5 pips

Trading tools:
30
10
2
2
11
6
4

ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายทันที (STP/NDD)

50%

25%

✖️

✔️

✔️

✔️

LX-ECN

200 USD

USD

Default Leverage
1:500
1:500
1:500
1:100
1:50
1:5
1:20

0.01

20

6 USD Per Lot

ต่ำสุด
0.0 pips

Trading tools:
30
10
2
2
11
6
4

ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายทันที (STP/NDD)

50%

25%

✖️

✔️

✔️

✔️

LX-PRO

1,000 USD

USD

Default Leverage
1:500
1:500
1:500
1:100
1:50
1:5
1:20

0.01

20

4 USD Per Lot

ต่ำสุด
0.0 pips

Trading tools:
30
10
2
2
11
6
4

ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายทันที (STP/NDD)

50%

25%

✖️

✔️

✔️

✔️

ทดลองใช้บัญชีทดลอง
สร้างบัญชี
ประเภทของบัญชี

LX-STANDARD

เงินฝากขั้นต่ำ 25 USD
สกุลเงินของบัญชี USD
การงัด ➀
คู่เงินหลัก FX 1:500
คู่เงินรอง FX 1:500
CFDs ในทองคำและเงิน 1:500
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์ 1:100
Index CFDs 1:50
Crypto 1:5
Stock 1:20
Lot Range (Min) ➁ 0.01
Lot Range (Max) ➁ 20
ค่าคอมมิชชั่น ➂ 0 USD*
ค่าสเปรดแบบลอยตัว ➃ ต่ำสุด 2.0 pips
เครื่องมือการซื้อขาย
คู่เงินหลัก FX 30
คู่เงินรอง FX 10
CFDs ในทองคำและเงิน 2
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์ 2
Index CFDs 11
Crypto 6
Stock 4
ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขาย ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายทันที (STP/NDD)
แจ้งเตือนให้ฝากเงินประกันเพิ่ม 50%
หยุดคำสั่งซื้อขายกระทันหัน ➅ 25%
Upfront Fee ✖️
Overnight Trade ✔️
Scalping ✔️
Hedging ✔️

LX-ADVANCED

เงินฝากขั้นต่ำ 500 USD
สกุลเงินของบัญชี USD
การงัด ➀
คู่เงินหลัก FX 1:500
คู่เงินรอง FX 1:500
CFDs ในทองคำและเงิน 1:500
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์ 1:100
Index CFDs 1:50
Crypto 1:5
Stock 1:20
Lot Range (Min) ➁ 0.01
Lot Range (Max) ➁ 20
ค่าคอมมิชชั่น ➂ 0 USD*
ค่าสเปรดแบบลอยตัว ➃ ต่ำสุด 1.5 pips
เครื่องมือการซื้อขาย
คู่เงินหลัก FX 30
คู่เงินรอง FX 10
CFDs ในทองคำและเงิน 2
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์ 2
Index CFDs 11
Crypto 6
Stock 4
Order Execution Market Execution
Margin Call 50%
หยุดคำสั่งซื้อขายกระทันหัน ➅ 25%
Upfront Fee ✖️
Overnight Trade ✔️
Scalping ✔️
Hedging ✔️

LX-ECN

เงินฝากขั้นต่ำ 200 USD
สกุลเงินของบัญชี USD
การงัด ➀
คู่เงินหลัก FX 1:500
คู่เงินรอง FX 1:500
CFDs ในทองคำและเงิน 1:500
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์ 1:100
Index CFDs 1:50
Crypto 1:5
Stock 1:20
Lot Range (Min) ➁ 0.01
Lot Range (Max) ➁ 20
ค่าคอมมิชชั่น ➂ 6 USD Per Lot
ค่าสเปรดแบบลอยตัว ➃ ต่ำสุด 0.0 pips
เครื่องมือการซื้อขาย
คู่เงินหลัก FX 30
คู่เงินรอง FX 10
CFDs ในทองคำและเงิน 2
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์ 2
Index CFDs 11
Crypto 6
Stock 4
ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขาย ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายทันที (STP/NDD)
แจ้งเตือนให้ฝากเงินประกันเพิ่ม 50%
หยุดคำสั่งซื้อขายกระทันหัน ➅ 25%
Upfront Fee ✖️
Overnight Trade ✔️
Scalping ✔️
Hedging ✔️

LX-PRO

เงินฝากขั้นต่ำ 1,000 USD
สกุลเงินของบัญชี USD
การงัด ➀
คู่เงินหลัก FX 1:500
คู่เงินรอง FX 1:500
CFDs ในทองคำและเงิน 1:500
CCFD ในสินค้าโภคภัณฑ์ 1:100
Index CFDs 1:50
Crypto 1:5
Stock 1:20
Lot Range (Min) ➁ 0.01
Lot Range (Max) ➁ 20
ค่าคอมมิชชั่น ➂ 4 USD Per Lot
ค่าสเปรดแบบลอยตัว ➃ ต่ำสุด 0.0 pips
เครื่องมือการซื้อขาย
คู่เงินหลัก FX 30
คู่เงินรอง FX 10
CFDs ในทองคำและเงิน 2
CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์ 2
Index CFDs 11
Crypto 6
Stock 4
ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขาย ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายทันที (STP/NDD)
แจ้งเตือนให้ฝากเงินประกันเพิ่ม 50%
หยุดคำสั่งซื้อขายกระทันหัน ➅ 25%
Upfront Fee ✖️
Overnight Trade ✔️
Scalping ✔️
Hedging ✔️
ทดลองใช้บัญชีทดลอง
สร้างบัญชี
เลเวอเรจ ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
1:1000 ≤ 1000 USD
1:500 1001 USD ≤ 5,000 USD
1:300 5,001 USD ≤ 10,000 USD
1:200 10,001 USD ≤ 20,000 USD
1:100 20,001 USD ขึ้นไป

➀ Leverage and margin requirements may change according to the applicable laws and regulations in your country/region. Due to the market fluctuates, LIRUNEX reserves the right to adjust its leverage at any time without prior notice. The leverage of HK Hang Seng Index products is fixed at 1:20.

➁ Index & digital currencies & stocks have slightly different in minimum lots per trade, maximum lots per trade, and maximum open positions. Therefore, please log in to your MT4 account for detailed instructions.

➂ จะมีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นเมื่อเปิดทำธุรกรรม ค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดสำหรับ LX-มาตรฐาน คือ ศูนย์ต่อล็อต สำหรับ LX-ขั้นสูง คือ $ 6 ต่อล็อต สำหรับ LX-พรีเมียม คือ $ 6 ต่อล็อต และสำหรับ LX-โปร คือ $ 2 ต่อล็อต
➃ ค่าสเปรด เป็นแบบลอยตัว และอาจจะเพิ่มขึ้นระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดตามสภาวะตลาด

➄ Clients are required to maintain sufficient funds in their accounts on every Friday or one hour before the market close on holidays in order to meet the leverage requirements on weekends and holidays. Insufficient funds and margin requirements may forcibly liquidate all or part positions of your account without prior notice.
The minimum margin required of HK Hang Seng Index products during weekends or holidays is 2.5%.

➅ Stop out level will be subject to change base on company risk assessment.

Trade Without Limitations. Start With $25 Minimum Deposit. No Deposit Fee Chargeable

สร้างบัญชี
ทดลองใช้บัญชีทดลอง