ประเภทบัญชีเทรดของ LIRUNEX

ประเภทบัญชีเทรดของ LIRUNEX

สร้างบัญชี

เทรดกับ LIRUNEX ตอนนี้เลย

LX-STANDARDLX-ADVANCEDLX-PRIMELX-PRO

ฝากขั้นต่ำ25 USD100 USD200 USD10,000 USD
สกุลเงินในบัญชีUSDUSDUSDUSD
Leverage (สูงสุด) ➀ :
คู่สกุลเงินหลัก
คู่สกุลเงินรอง
โลหะมีมูลค่า
สินค้าโภคภัณฑ์
ดัชนีแบบ CFDs
คริบโตแบบ CFDs
หุ้น  CFDs
1:500
1:1000
1:1000
1:1000
1:100
1:50
1:5
1:20
1:500
1:1000
1:1000
1:1000
1:100
1:50
1:5
1:20
1:500
1:1000
1:1000
1:1000
1:100
1:50
1:5
1:20
1:500
1:1000
1:1000
1:1000
1:100
1:50
1:5
1:20
Lot Range (เล็กสุด) ➁0.010.010.010.01
Lot Range (ใหญ่สุด) ➁20202020
ค่ากดออเดอร์0 USD*0 USD*8 USD ต่อ Lot4 USD ต่อ Lot
สเปรดสเปรดตามจริง เริ่มต้นเพียง 1.5สเปรดตามจริง เริ่มต้นเพียง 1.0สเปรดตามจริง เริ่มต้นเพียง 0.0สเปรดตามจริง เริ่มต้นเพียง 0.0
ตราสารเทรดต่างๆ:
คู่สกุลเงินหลัก
คู่สกุลเงินรอง
โลหะมีมูลค่า
สินค้าโภคภัณฑ์
ดัชนีแบบ CFDs
คริบโตแบบ CFDs
หุ้นแบบ CFDs
30
30
10
2
2
11
6
48
30
30
10
2
2
11
6
48
30
30
10
2
2
11
6
48
30
30
10
2
2
11
6
48
การเข้าออเดอร์ตามตลาดจริงตามตลาดจริงตามตลาดจริงตามตลาดจริง
Margin Call50%50%50%50%
Stop-Out ➅25%25%25%25%
Scalping✔️✔️✔️✔️
Hedging✔️✔️✔️✔️
ทดลองใช้บัญชีทดลอง
สร้างบัญชี

เทรดกับ LIRUNEX ตอนนี้เลย

LX-STANDARD

ฝากขั้นต่ำ25 USD
สกุลเงินในบัญชีUSD
Leverage (สูงสุด) ➀ ⓘ
คู่สกุลเงินหลัก1:1000
คู่สกุลเงินรอง1:1000
โลหะมีมูลค่า1:1000
สินค้าโภคภัณฑ์1:100
ดัชนีแบบ CFDs1:50
คริบโตแบบ CFDs1:5
หุ้น CFDs1:20
สเปรดสเปรดตามจริง เริ่มต้นเพียง 1.5
ตราสารเทรดต่างๆ :
คู่สกุลเงินหลัก30
คู่สกุลเงินรอง10
โลหะมีมูลค่า2
สินค้าโภคภัณฑ์2
ดัชนีแบบ CFDs11
คริบโตแบบ CFDs6
หุ้นแบบ  CFDs48
การเข้าออเดอร์ตามตลาดจริง
Margin Call50%
Scalping✔️
Hedging✔️

LX-ADVANCED

ฝากขั้นต่ำ100 USD
สกุลเงินในบัญชีUSD
Leverage (สูงสุด) ➀ ⓘ
คู่สกุลเงินหลัก1:1000
คู่สกุลเงินรอง1:1000
โลหะมีมูลค่า1:1000
สินค้าโภคภัณฑ์1:100
ดัชนีแบบ CFDs1:50
คริบโตแบบ CFDs1:5
หุ้น  CFDs1:20
สเปรด สเปรดตามจริง เริ่มต้นเพียง 1.0
ตราสารเทรดต่างๆ :
คู่สกุลเงินหลัก30
คู่สกุลเงินรอง10
โลหะมีมูลค่า2
สินค้าโภคภัณฑ์2
ดัชนีแบบ CFDs11
คริบโตแบบ CFDs6
หุ้นแบบ CFDs48
การเข้าออเดอร์ตามตลาดจริง
Margin Call50%
Scalping✔️
Hedging✔️

LX-PRIME

ฝากขั้นต่ำ200 USD
สกุลเงินในบัญชีUSD
Leverage (สูงสุด) ➀ ⓘ
คู่สกุลเงินหลัก1:1000
คู่สกุลเงินรอง1:1000
โลหะมีมูลค่า1:1000
สินค้าโภคภัณฑ์1:100
ดัชนีแบบ CFDs1:50
คริบโตแบบ CFDs1:5
หุ้น CFDs1:20
สเปรด ➃สเปรดตามจริง เริ่มต้นเพียง 0.0
ตราสารเทรดต่างๆ :
คู่สกุลเงินหลัก30
คู่สกุลเงินรอง10
โลหะมีมูลค่า2
สินค้าโภคภัณฑ์2
ดัชนีแบบ CFDs11
คริบโตแบบ CFDs6
หุ้นแบบ CFDs48
การเข้าออเดอร์ตามตลาดจริง
Margin Call50%
Scalping✔️
Hedging✔️

LX-PRO

ฝากขั้นต่ำ10,000 USD
สกุลเงินในบัญชีUSD
Leverage (สูงสุด) ➀ ⓘ
คู่สกุลเงินหลัก1:1000
คู่สกุลเงินรอง1:1000
โลหะมีมูลค่า1:1000
สินค้าโภคภัณฑ์1:100
ดัชนีแบบ CFDs1:50
คริบโตแบบ CFDs1:5
หุ้น CFDs1:20
สเปรด ➃สเปรดตามจริง เริ่มต้นเพียง 0.0
ตราสารเทรดต่างๆ :
คู่สกุลเงินหลัก30
คู่สกุลเงินรอง10
โลหะมีมูลค่า2
สินค้าโภคภัณฑ์2
ดัชนีแบบ CFDs11
คริบโตแบบ CFDs6
หุ้นแบบ CFDs48
การเข้าออเดอร์ตามตลาดจริง
Margin Call50%
Scalping✔️
Hedging✔️
ลองบัญชีทดลอง (Demo)
สร้างบัญชี
ⓘ ขั้นการปรับ Leverage คู่ FX และทอง ตามขนาดเงินทุนในบัญชี
Leverage (สูงสุด)ยอดเงินในบัญชี (Balance)
1:1000น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 USD
1:5002,001 USD ≤ 15,000 USD
1:40015,001 USD ≤ 25,000 USD
1:30025,001 USD ≤ 35,000 USD
1:20035,001 USD ≤ 45,000 USD
1:10045,001 USD ขึ้นไป

เงื่อนไขและข้อกำหนด
➀ ข้อกำหนด Leverage และ Margin อาจเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ เนื่องจากตลาดมีความผันผวน LIRUNEX ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเลเวอเรจได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส่วน Leverage ของดัชนี HK Hang Seng แบบ CFDs คงที่ที่ 1:20

➁ Lot size ต่ำสุด , Lot size สูงสุดในการเทรดแต่ละ Order รวมถึงจำนวน Order ที่สามารถเปิดได้สูงสุด ของ “ดัชนี & สกุลเงินดิจิทัล & หุ้น” อาจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้น โปรดเข้าสู่ระบบบัญชี MT4 ของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด

➂ ค่าคอมมิชชั่นในการกด Order ต่อ Lot สำหรับบัญชี PRIMEและบัญชี PRO ใน MT4 ได้รับการปรับปรุงแล้ว ซึ่งจะเก็บค่ากด Order เมื่อเปิดแล้วปิดสถานะ

➃ สเปรดแปรเป็นรูปแบบผันตามจริง ดังนั้นสเปรดอาจเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตตามสภาวะตลาด

➄ ตามข้อกำหนดของ Leverage ในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าต้องรักษาเงินในบัญชีให้เพียงพอทุกวันศุกร์ หรือหนึ่งชั่วโมงก่อนตลาดปิดในวันหยุดขัตฤกษ์ หากเงินทุนไม่เพียงพอ อาจบังคับปิดสถานะทั้งหมดหรือบางส่วนของบัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามข้อกำหนดของ Margin
Margin ขั้นต่ำที่ต้องการของดัชนี HK Hang Seng ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ คือ 2.5%

➅ Stop out level อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการประเมินความเสี่ยงของบริษัท

สร้างบัญชี
ทดลองใช้บัญชีทดลอง