กราบเรียนลูกค้าที่เคารพรัก

ทีมงานมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ  เกี่ยวกับข้อกำหนดการในส่วนของชั่วโมงการเทรด  ในช่วงวันหยุดของธันวาคม 2021 ที่จะถึงนี้  ซึ่งช่วงเวลาที่เป็นวันหยุดนี้  อาจส่งผลต่อเวลาเปิดตลาดของสินค้าบางประเภท
สำหรับตารางต่อไปนี้  กรุณาดูข้อมูลเป็น UTC

24-12-2021 วันศุกร์Christmas Eve
31-12-2021 วันศุกร์New Year’s Eve

ผลิตภัณฑ์การเทรดช่วงเวลาการเทรด (UTC)
สัญลักษณ์ประเภท23 ธันวาคม24 ธันวาคม30 ธันวาคม31 ธันวาคม
AXCAUDดัชนีตามเวลาปกติปิดตอน  03:30ตามเวลาปกติปิดตอน  03:30
EXCEURดัชนีปิดตอน  21:00ปิดตอนปิดตอน  21:00ปิดตอน
FRCEURดัชนีตามเวลาปกติปิดตอน 12:55ตามเวลาปกติปิดตอน 12:55
GECEURดัชนีปิดตอน 21:00ปิดตอนปิดตอน 21:00ปิดตอน
HKCHKDดัชนีตามเวลาปกติปิดตอน 04:00ตามเวลาปกติปิดตอน 04:00
JPCJPYดัชนีตามเวลาปกติปิดตอน 13:00ตามเวลาปกติตามเวลาปกติ
UKCGBPดัชนีตามเวลาปกติปิดตอน 13:00ตามเวลาปกติปิดตอน 13:00
SPCUSDดัชนีปิดตอน 22:00ปิดตอนตามเวลาปกติตามเวลาปกติ
NACUSDดัชนี22:00 ปิดตอนปิดตอนตามเวลาปกติตามเวลาปกติ
DJCUSDดัชนี22:00 ปิดตอนปิดตอนตามเวลาปกติตามเวลาปกติ
USOILพลังงาน22:00 ปิดตอนปิดตอนตามเวลาปกติตามเวลาปกติ
UKOILพลังงาน17:45 ปิดตอน18:30 ปิดตอน18:30 ปิดตอน18:30 ปิดตอน
XAUUSDโลหะมีค่าตามเวลาปกติปิดตอนตามเวลาปกติตามเวลาปกติ
XAGUSDโลหะมีค่าตามเวลาปกติปิดตอนตามเวลาปกติตามเวลาปกติ
คู่เงินทั้งหมดดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติ