กราบเรียนลูกค้าที่เคารพรัก,
ทีมงานมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ  เกี่ยวกับข้อกำหนดการในส่วนของชั่วโมงการเทรด  ในช่วงวันหยุดของมิถุนายน 2022 ที่จะถึงนี้  ซึ่งช่วงเวลาที่เป็นวันหยุดนี้  อาจส่งผลต่อเวลาเปิดตลาดของสินค้าบางประเภท
สำหรับตารางต่อไปนี้  กรุณาดูข้อมูลเป็น UTC

1-06-2022 วันพุธพิธีเฉลิมฉลองพระราชินีแห่งราชวงศ์อังกฤษ
2-06-2022 วันพฤหัสบดีวันหยุดพลเมือง UK
3-06-2022 วันศุกร์วันนักขัตฤกษ์ Platinum Jubilee, Tuen NG Festival และ Whit Monday
20-06-2022 จันทร์วัน Juneteeth (US)
30-06-2022 วันพฤหัสบดีวันหยุดนักขัตฤกษ์ HK

ผลิตภัณฑ์การเทรดช่วงเวลาการเทรด (UTC)
สัญลักษณ์ประเภท1
มิถุนายน
2
มิถุนายน
3
มิถุนายน
13
มิถุนายน
20
มิถุนายน
30
มิถุนายน
AXCAUDดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติเปิดทำการ
07:10
ตามเวลาปกติตามเวลาปกติ
EXCEURดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน
20:00
ตามเวลาปกติ
FRCEURดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน
20:00
ตามเวลาปกติ
GECEURดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน
20:00
ตามเวลาปกติ
HKCHKDดัชนีตามเวลาปกติปิดตอน
19:00
ปิดตอนตามเวลาปกติปิดตอน
19:00
ปิดตอน
19:00
JPCJPYดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน
17:00
ตามเวลาปกติ
UKCGBPดัชนีปิดตอน
20:00
ปิดตอนปิดตอนตามเวลาปกติปิดตอน
20:00
ตามเวลาปกติ
SPCUSDดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน
17:00
ตามเวลาปกติ
NACUSDดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน
17:00
ตามเวลาปกติ
DJCUSDดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน
17:00
ตามเวลาปกติ
หุ้นฮ่องกงหุ้นตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอนตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติ
หุ้นอเมริกาหุ้นตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน ตามเวลาปกติ
โลหะโลหะตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน
18:30
ตามเวลาปกติ
USOILพลังงานตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน
17:15
ตามเวลาปกติ
UKOILพลังงานตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน
17:15
ตามเวลาปกติ
XAUUSDโลหะตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน
18:30
ตามเวลาปกติ
XAGUSDโลหะตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน
18:30
ตามเวลาปกติ
GECEURดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติ
JPCJPYดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน
17:00
ตามเวลาปกติ
UKCGBPดัชนีตามเวลาปกติปิดตอนปิดตอนตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติ
DJCUSDดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน
17:00
ตามเวลาปกติ
SPCUSDดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน
17:00
ตามเวลาปกติ
NACUSDดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน
17:00
ตามเวลาปกติ
CryptosCryptoตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติ
FXดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติ