ใบอนุญาตของโบรคเกอร์

ใบอนุญาต และสถาบันควบคุมต่างๆ ของ LIRUNEX

ใบอนุญาตของโบรคเกอร์

ใบอนุญาต และสถาบันควบคุมต่างๆ ของ LIRUNEX

บริษัท LIRUNEX จำกัดได้รับการควบคุมโดยสถาบัน:

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งไซปรัส (CySEC)

flag

บริษัทLIRUNEX จำกัด (หมายเลขทะเบียนจดทะเบียน : HE353862) ได้รับอนุญาตและควบคุม โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งไซปรัส (CySEC) LIRUNEX ได้รับบอนุญาตประเภทธุรกิจข้ามพรมแดน โดยอนุญาตให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจด้านบริการการลงทุนระหว่างประเทศ (ใบอนุญาตหมายเลข 338/17)

CySEC คือหน่วยงานตรวจสอบและควบคุมดูแลบริษัทการลงทุนในไซปรัส รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของของคณะกรรมการ European Securities and Markets Authority (ESMA) อีกด้วย

ตรวจสอบใบอนุญาต
BaFin

BaFin
(ID: 156748)

ตรวจสอบความถูกต้อง
Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers
(หมายเลขทะเบียนจดทะเบียน : 83447)

ตรวจสอบความถูกต้อง
CNMV functions

CNMV functions
(หมายเลขทะเบียนจดทะเบียน : 4829)

ตรวจสอบความถูกต้อง

บริษัทLIRUNEX จำกัด ได้รับการควบคุมโดยสถาบัน :

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งไซปรัส (CySEC)

flag

บริษัท LIRUNEX จำกัด (หมายเลขทะเบียนจดทะเบียน : HE353862) ได้รับอนุญาตและควบคุม โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งไซปรัส (CySEC) LIRUNEX ได้รับบอนุญาตประเภทธุรกิจข้ามพรมแดน โดยอนุญาตให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจด้านบริการการลงทุนระหว่างประเทศ (ใบอนุญาตหมายเลข 338/17)

CySEC คือหน่วยงานตรวจสอบและควบคุมดูแลบริษัทการลงทุนในไซปรัส รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของของคณะกรรมการ European Securities and Markets Authority (ESMA) อีกด้วย

ตรวจสอบใบอนุญาต
BaFin

BaFin
(ID: 156748)

ตรวจสอบความถูกต้อง
Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers
(หมายเลขทะเบียนจดทะเบียน : 83447)

ตรวจสอบความถูกต้อง
CNMV functions

CNMV functions
(หมายเลขทะเบียนจดทะเบียน : 4829)

ตรวจสอบความถูกต้อง

หน่วยงานบริการทางการเงินลาบวน (LFSA)

flag

LIRUNEX LIMITED (หมายเลขทะเบียน: LL16130) ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Labuan Financial Services Authority (LFSA) พร้อมหมายเลขใบอนุญาต: MB/20/0050.

ตรวจสอบใบอนุญาต
ตรวจสอบความถูกต้อง

หน่วยงานบริการทางการเงินลาบวน (LFSA)

flag

LIRUNEX LIMITED (หมายเลขลงทะเบียน: LL16130) ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยหน่วยงานบริการด้านการเงินของลาบวน (FSA) พร้อมหมายเลขใบอนุญาต: MB/ 20/0050

ตรวจสอบใบอนุญาต
ตรวจสอบความถูกต้อง

สาธารณรัฐมัลดีฟส์ – กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ (MED)

LIRUNEX LIMITED

บริษัท LIRUNEX จำกัด (หมายเลขทะเบียน : 102684) ได้จดทะเบียน ใน สาธารณรัฐมัลดีฟส์ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ (กฎหมายเลขที่: 10/96) อีกครั้ง สำหรับธุรกิจการให้บริการการแพลตฟอร์ม Forex ใบรับรองการดำเนินกิจการเลขที่ FC00022020

บริษัท LIRUNEX จำกัด (หมายเลขทะเบียน : 102684) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและจดทะเบียน ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ ในฐานะธุรกิจระหว่างประเทศ

ตรวจสอบใบอนุญาต
ตรวจสอบใบรับรอง

สาธารณรัฐมัลดีฟส์ – กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ (MED)

LIRUNEX LIMITED

บริษัท LIRUNEX จำกัด (หมายเลขทะเบียน : 102684) ได้จดทะเบียน ใน สาธารณรัฐมัลดีฟส์ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ (กฎหมายเลขที่: 10/96) อีกครั้ง สำหรับธุรกิจการให้บริการการแพลตฟอร์ม Forex ใบรับรองการดำเนินกิจการเลขที่ FC00022020

บริษัท LIRUNEX จำกัด (หมายเลขทะเบียน : 102684) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและจดทะเบียน ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ ในฐานะธุรกิจระหว่างประเทศ

ตรวจสอบใบอนุญาต
ตรวจสอบใบรับรอง
สร้างบัญชี
ทดลองใช้บัญชีทดลอง