กราบเรียนลูกค้าที่เคารพรัก

ทีมงานมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ  เกี่ยวกับข้อกำหนดการในส่วนของชั่วโมงการเทรด  ในช่วงวันหยุดของพฤษภาคม 2022 ที่จะถึงนี้  ซึ่งช่วงเวลาที่เป็นวันหยุดนี้  อาจส่งผลต่อเวลาเปิดตลาดของสินค้าบางประเภท

สำหรับตารางต่อไปนี้  กรุณาดูข้อมูลเป็น UTC

2-05-2022 วันจันทร์วันหยุดธนาคาร และวันแรงงาน
9-05-2022 วันจันทร์วันวิสาขบูชา
26-05-2022 วันพฤหัสบดีวันสวรรคตพระเยซู
30-05-2022 วันจันทร์วันทหารผ่านศึก

ผลิตภัณฑ์การเทรดช่วงเวลาการเทรด (UTC)
สัญลักษณ์ประเภท2
เมษายน
3
เมษายน
6
เมษายน
9
เมษายน
10
เมษายน
26
เมษายน
30
เมษายน
AXCAUDดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติ
EXCEURดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน 20:00
FRCEURดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน 20:00
GECEURดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน 20:00
HKCHKDดัชนีปิดตอนเปิดทำการ 01:15ปิดตอน 19:00ปิดตอนเปิดทำการ 01:15ตามเวลาปกติปิดตอน 19:00
INCUSDดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติ
JPCJPYดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน 17:00
UKCGBPดัชนีปิดตอน เปิดทำการ 0:00ตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน 20:00
SPCUSDดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน 17:00
NACUSDดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน 17:00
DJCUSDดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน 17:00
USOILพลังงานตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน 17:15
UKOILพลังงานตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติปิดตอน 17:15
CryptosCryptoตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติ
FXดัชนีตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติตามเวลาปกติ