กราบเรียนลูกค้าที่เคารพรัก

ทีมงานมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ  เกี่ยวกับข้อกำหนดการในส่วนของชั่วโมงการเทรด  ในช่วงวันหยุดของเดือนตุลาคม 2021 ที่จะถึงนี้  ซึ่งช่วงเวลาที่เป็นวันหยุดนี้  อาจส่งผลต่อเวลาเปิดตลาดของสินค้าบางประเภท

สำหรับตารางต่อไปนี้  กรุณาดูข้อมูลเป็น GMT+3
1-10-2021 วันศุกร์ – วันชาติ
14-10-2021 วันพฤหัสบดี – เทศกาล Chung Yeung

ผลิตภัณฑ์การเทรดช่วงเวลาการเทรด (GMT+3)
สัญลักษณ์ประเภท 1 ตุลาคม14 ตุลาคม
HKCHKDดัชนีปิดตอน 22:00ปิดตอน 22:00