กราบเรียนลูกค้าที่เคารพรัก

ทีมงานมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ  เกี่ยวกับข้อกำหนดการในส่วนของชั่วโมงการเทรด  ในช่วงวันหยุดของเดือนกันยายน 2021 ที่จะถึงนี้  ซึ่งช่วงเวลาที่เป็นวันหยุดนี้  อาจส่งผลต่อเวลาเปิดตลาดของสินค้าบางประเภท

สำหรับตารางต่อไปนี้  กรุณาดูข้อมูลเป็น GMT+3
6-09-2021 วันจันทร์ – วันแรงงาน
22-09-2021 วันพุธ – เทศกาลไหว้พระจันทร์

ผลิตภัณฑ์การเทรดช่วงเวลาการเทรด (GMT+3)
สัญลักษณ์ประเภท 6 กันยายน22 กันยายน
FXคู่เงินเปิดปกติเปิดปกติ
Metals ( Gold & Silver )โลหะมีมูลค่าปิดตอน 20:00เปิดปกติ
EU/Frenchหุ้นเปิดปกติเปิดปกติ
EU/Germanหุ้นเปิดปกติเปิดปกติ
UK stocksหุ้นเปิดปกติเปิดปกติ
US Single Stocksหุ้นลดราคาเปิดปกติ
AXCAUDดัชนีเปิดปกติเปิดปกติ
CHCUSDดัชนีเปิดปกติเปิดปกติ
DJCUSDดัชนีปิดตอน  20:00เปิดปกติ
EXCEURดัชนีเปิดปกติเปิดปกติ
FRCEURดัชนีเปิดปกติเปิดปกติ
GECEURดัชนีเปิดปกติเปิดปกติ
HKCHKDดัชนีเปิดปกติปิด
JPCJPYดัชนีปิดตอน 20:00เปิดปกติ
NACUSDดัชนีปิดตอน 20:00เปิดปกติ
SPCUSDดัชนีปิดตอน 20:00เปิดปกติ
UKCGBPดัชนีปิดตอน  23:00เปิดปกติ
UKOILพลังงานปิดตอน  19.45เปิดปกติ
USOILพลังงานปิดตอน  19.45เปิดปกติ