GIAO DỊCH VỚI LIRUNEX

GIAO DỊCH VỚI LIRUNEX

Tạo Tài khoản

Các loại Tài khoản

LX-STANDARDLX-ADVANCEDLX-PRIMELX-PRO

Ký quỹ Tối thiểu25 USD100 USD200 USD10,000 USD
Tiền tệ Tài khoảnUSDUSDUSDUSD
Đòn bẩy ➀ :
Cặp FX chính
Cặp FX phụ
CFD trên Vàng, Bạc
CFD trên hàng hóa
Index CFDs
Crypto CFDs
Stock CFDs
1:500
1:1000
1:1000
1:1000
1:100
1:50
1:5
1:20
1:500
1:1000
1:1000
1:1000
1:100
1:50
1:5
1:20
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:100
1:50
1:5
1:20
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:100
1:50
1:5
1:20
Kích thước Lót(Nhỏ nhất)➁0.010.010.010.01
Kích thước Lót(Lớn nhất)➁20202020
Hoa hồng0 USD*0 USD*8 USD Per Lot4 USD Per Lot
Chênh lệch Thả nổi ➃Spreadthấp tới
1.5 pips
thấp tới
1.0 pips
thấp tới
0.0 pips
thấp tới
0.0 pips
Các công cụ Giao dịch:
Cặp FX chính
Cặp FX phụ
CFD trên Vàng, Bạc
CFD trên hàng hóa
Index CFDs
Crypto CFDs
Stock CFDs
30
30
10
2
2
11
6
48
30
30
10
2
2
11
6
48
30
30
10
2
2
11
6
48
30
30
10
2
2
11
6
48
Thực thi Lệnh
Order Execution
Thực thi Tức thời
(STP/NDD)
Thực thi Tức thời
(STP/NDD)
Thực thi Tức thời
(STP/NDD)
Thực thi Tức thời
(STP/NDD)
Lệnh gọi Ký quỹ50%50%50%50%
Ngưng giao dịch ➅25%25%25%25%
Scalping✔️✔️✔️✔️
Hedging✔️✔️✔️✔️
Thử Tài khoản Demo
Tạo Tài khoản
Các loại Tài khoản

LX-STANDARD

Ký quỹ Tối thiểu25 USD
Tiền tệ Tài khoảnUSD
Đòn bẩy ➀ ⓘ
Cặp FX chính1:1000
Cặp FX phụ1:1000
CFD trên Vàng, Bạc1:1000
CFD trên hàng hóa1:100
Index CFDs1:50
Crypto CFDs1:5
Stock CFDs1:20
Chênh lệch Thả nổi ➃thấp tới 1.5 pips
Các công cụ Giao dịch
Cặp FX chính30
Cặp FX phụ10
CFD trên Vàng, Bạc2
CFD trên hàng hóa2
Index CFDs11
Crypto CFDs6
Stock CFDs48
Thực thi LệnhThực thi Tức thời(STP/NDD)
Lệnh gọi Ký quỹ50%
Scalping✔️
Hedging✔️

LX-ADVANCED

Ký quỹ Tối thiểu100 USD
Tiền tệ Tài khoảnUSD
Đòn bẩy ➀ ⓘ
Cặp FX chính1:1000
Cặp FX phụ1:1000
CFD trên Vàng, Bạc1:1000
CFD trên hàng hóa1:100
Index CFDs1:50
Crypto CFDs1:5
Stock CFDs1:20
Chênh lệch Thả nổi ➃thấp tới 1.0 pips
Các công cụ Giao dịch
Cặp FX chính30
Cặp FX phụ10
CFD trên Vàng, Bạc2
CFD trên hàng hóa2
Index CFDs11
Crypto CFDs6
Stock CFDs48
Thực thi LệnhThực thi Tức thời(STP/NDD)
Lệnh gọi Ký quỹ50%
Scalping✔️
Hedging✔️

LX-PRIME

Ký quỹ Tối thiểu200 USD
Tiền tệ Tài khoảnUSD
Đòn bẩy ➀ ⓘ
Cặp FX chính1:1000
Cặp FX phụ1:1000
CFD trên Vàng, Bạc1:1000
CFD trên hàng hóa1:100
Index CFDs1:50
Crypto CFDs1:5
Stock CFDs1:20
Uỷ ban ➂8 USD Per Lot
Chênh lệch Thả nổi ➃thấp tới 0.0 pips
Các công cụ Giao dịch
Cặp FX chính30
Cặp FX phụ10
CFD trên Vàng, Bạc2
CFD trên hàng hóa2
Index CFDs11
Crypto CFDs6
Stock CFDs48
Thực thi LệnhThực thi Tức thời(STP/NDD)
Lệnh gọi Ký quỹ50%
Scalping✔️
Hedging✔️

LX-PRO

Ký quỹ Tối thiểu10,000 USD
Tiền tệ Tài khoảnUSD
Đòn bẩy ➀ ⓘ
Cặp FX chính1:1000
Cặp FX phụ1:1000
CFD trên Vàng, Bạc1:1000
CFD trên hàng hóa1:100
Index CFDs1:50
Crypto CFDs1:5
Stock CFDs1:20
Uỷ ban ➂4 USD Per Lot
Chênh lệch Thả nổi ➃thấp tới 0.0 pips
Các công cụ Giao dịch
Cặp FX chính30
Cặp FX phụ10
CFD trên Vàng, Bạc2
CFD trên hàng hóa2
Index CFDs11
Crypto CFDs6
Stock CFDs48
Thực thi LệnhThực thi Tức thời(STP/NDD)
Lệnh gọi Ký quỹ50%
Scalping✔️
Hedging✔️
Thử Tài khoản Demo
Tạo Tài khoản
ⓘ Hệ thống Phân cấp Đòn bẩy Linh hoạt
Đòn bẩy (tối đa)Số dư tài khoản
1:1000≤ 2,000 USD
1:5002,001 USD ≤ 15,000 USD
1:40015,001 USD ≤ 25,000 USD
1:30025,001 USD ≤ 35,000 USD
1:20035,001 USD ≤ 45,000 USD
1:10045,001 USD trở lên

Điều khoản và Điều kiện
➀ Yêu cầu về đòn bẩy và ký quỹ có thể thay đổi theo luật và quy định hiện hành ở quốc gia / khu vực của bạn. Do thị trường biến động, LIRUNEX có quyền điều chỉnh đòn bẩy của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Đòn bẩy của các sản phẩm HK Hang Seng Index được cố định ở mức 1:20.

➁ Chỉ số, tiền điện tử & cổ phiếu có hơi khác nhau về số lot tối thiểu, số lot tối đa cho mỗi giao dịch và vị thế mở tối đa. Vì vậy, hãy đăng nhập vào tài khoản MT4 của bạn để được hướng dẫn chi tiết.

➂ Hoa hồng cho mỗi lot ở PRIME và Tài khoản PRO trong MT4 là cố định. Nó sẽ được tính phí khi mở và đóng một vị trí.

➃ Chênh lệch giá được thả nổi và có thể tăng lên trong những thời kỳ cụ thể tùy theo điều kiện thị trường.

➄ Khách hàng được yêu cầu cần duy trì đủ tiền trong tài khoản của họ vào thứ Sáu hàng tuần hoặc một giờ trước khi thị trường đóng cửa vào ngày lễ để đáp ứng các yêu cầu về đòn bẩy vào cuối tuần và ngày lễ. Việc Không đủ tiền và ký quỹ có thể dẫn đến phải thanh lý tất cả hoặc một phần các vị trí trong tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước.
Mức ký quỹ tối thiểu yêu cầu của các sản phẩm HK Hang Seng Index trong các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ là 2.5%.

➅ Mức Stop out sẽ có thể thay đổi dựa trên đánh giá rủi ro của công ty.

TẠO TÀI KHOẢN
THỬ TÀI KHOẢN DEMO