Lirunex xin thông báo về Lịch trình giao dịch Thứ Sáu Tuần Thánh (ngày 02/04/2021)Thứ Hai Phục Sinh (ngày 05/4/2021) sắp tới. Những giờ giao dịch vào ngày lễ này có thể ảnh hưởng đến giờ thị trường thông thường đối với một số công cụ giao dịch.

Vui lòng tham khảo múi giờ GMT / GMT + 2 để biết bảng sau.

Ký hiệuSản phẩm1 tháng 42 tháng 45 tháng 46 tháng 47 tháng 430 tháng 4
AXCAUDChỉ số13:00
Đóng cửa
Đóng cửa23:50
Mở lại
Bình thườngBình thườngBình thường
CHCUSDChỉ sốBình thường13:15
Đóng cửa
Bình thườngBình thườngBình thườngBình thường
EXCEURChỉ số20:00
Đóng cửa
Đóng cửaĐóng cửa00:15
Mở lại
Bình thườngBình thường
GECEURChỉ số20:00
Đóng cửa
Đóng cửaĐóng cửa00:15
Mở lại
Bình thườngBình thường
JPCJPYChỉ sốBình thường13:15
Đóng cửa
Bình thườngBình thườngBình thườngBình thường
UKCGBPChỉ số20:00
Đóng cửa
Đóng cửaĐóng cửaBình thườngBình thường20:00
Đóng cửa
DJCUSDChỉ sốBình thường13:15
Đóng cửa
Bình thườngBình thườngBình thườngBình thường
NACUSDChỉ sốBình thường13:15
Đóng cửa
Bình thườngBình thườngBình thườngBình thường
SPCUSDChỉ sốBình thường13:15
Đóng cửa
Bình thườngBình thườngBình thườngBình thường
FRCEURChỉ số20:00
Đóng cửa
Đóng cửaĐóng cửa06:00
Mở lại
Bình thườngBình thường
HKCHKDChỉ số19:00
Đóng cửa
Đóng cửaĐóng cửaĐóng cửa01:15
Mở lại
Bình thường
FXNgoại hốiBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
AAPLCổ phiếuBình thườngĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
ADSGnCổ phiếuBình thườngĐóng cửaĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thường
AMZNCổ phiếuBình thườngĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
BABACổ phiếuBình thườngĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
BACCổ phiếuBình thườngĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
BMWGCổ phiếuBình thườngĐóng cửaĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thường
CCổ phiếuBình thườngĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
FBCổ phiếuBình thườngĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
KOCổ phiếuBình thườngĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
MACổ phiếuBình thườngĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
MCDCổ phiếuBình thườngĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
MSFTCổ phiếuBình thườngĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
NFLXCổ phiếuBình thườngĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
VCổ phiếuBình thườngĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
XAUUSDKim loạiBình thườngĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
XAGUSDKim loạiBình thườngĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
UKOILNăng lượngBình thườngĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thườngBình thường
USOILNăng lượngBình thườngĐóng cửaBình thườngBình thườngBình thườngBình thường