NO DEPOSIT FEE

We bear the fees of your deposits

NO DEPOSIT FEE

We bear the fees of your deposits

Ký quỹ và Rút tiền

LIRUNEX LIMITED hỗ trợ các phương thức phổ biến nhất để gửi và rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn,
bao gồm chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và các hệ thống thanh toán điện tử phổ biến.

Có sẵn các tùy chọn Tối thiểu số tiền Được hỗ trợ tiền tệ Ký gửi điều kiện Ký gửi Lệ phí
bank
Ngân hàng Trực tuyến Địa phương(Đông Nam Á)
25 USD MYR, THB, IDR, VND Tức thì 0%
Ký gửi
bank
Ngân hàng Trực tuyến Địa phương(China)
25 USD RMB Tức thì 0%
Ký gửi
bank 25 USD MYR, THB, IDR, SGD 24 giờ 0% *
Ký gửi
bank
Theo yêu cầu
2000 USD USD 3-5 ngày ngân hàng 0% *
Ký gửi
bank
Thẻ tín dụng & thẻ ghi nợ
25 USD USD 24 giờ 0%
Ký gửi
bank
Thẻ tín dụng & thẻ ghi nợ
25 USD USD 24 giờ 0%
Ký gửi
bank 25 USD USD 24 giờ 0%
Ký gửi
bank 25 USD USD 24 giờ 0%
Ký gửi
bank 200 USD USD 24 giờ 0%
Ký gửi
bank 200 USD USD 24 giờ Biến đổi
Ký gửi
bank 200 USD USD 24 giờ Biến đổi
Ký gửi
bank
Coming Soon
25 USD USD 24 giờ Biến đổi
Ký gửi
bank
Theo yêu cầu
25 USD USD 24 giờ Biến đổi
Ký gửi
Có sẵn các tùy chọn Tối thiểu số tiền Được hỗ trợ tiền tệ Rút tiền điều kiện Rút tiền Lệ phí
bank
Ngân hàng Trực tuyến Địa phương(Đông Nam Á)
25 USD MYR, THB, IDR, VND 24 giờ 0%
Rút tiền
bank
Ngân hàng Trực tuyến Địa phương(China)
25 USD RMB 24 giờ 0%
Rút tiền
bank N/A MYR, THB, IDR, SGD N/A N/A
Rút tiền
bank
Theo yêu cầu
200 USD USD 3-5 ngày ngân hàng 35 USD*
Rút tiền
bank
Thẻ tín dụng & thẻ ghi nợ
25 USD USD 7-10 ngày ngân hàng 2%
Rút tiền
bank
Thẻ tín dụng & thẻ ghi nợ
25 USD USD 7-10 ngày ngân hàng 2%
Rút tiền
bank 25 USD USD 24 giờ 2.5% + 1.5 USD
Rút tiền
bank 25 USD USD 24 giờ 2.5% + 1.5 USD
Rút tiền
bank 25 USD USD 24 giờ 1% + 2.5 to 5 USDT
Rút tiền
bank
Theo yêu cầu
25 USD USD 24 giờ 1% + 1 USD
Rút tiền
bank 25 USD USD 24 giờ 1% + 2.5 to 5 USDC
Rút tiền
bank
Coming Soon
25 USD USD 24 giờ Biến đổi
Rút tiền
bank
Theo yêu cầu
25 USD USD 24 giờ Biến đổi
Rút tiền
Có sẵn các tùy chọn
Được hỗ trợ tiền tệ MYR, THB, IDR, VND
Gửi số tiền tối thiểu 25 USD
Ký gửi điều kiện Tức thì
Ký gửi Lệ phí 0%
Rút tiền số tiền tối thiểu 25 USD
Rút tiền điều kiện 24 giờ
Rút tiền Lệ phí 0%
Ký gửi
Rút tiền
Có sẵn các tùy chọn
Được hỗ trợ tiền tệ RMB
Gửi số tiền tối thiểu 25 USD
Ký gửi điều kiện Tức thì
Ký gửi Lệ phí 0%
Rút tiền số tiền tối thiểu 25 USD
Rút tiền điều kiện 24 giờ
Rút tiền Lệ phí 0%
Ký gửi
Rút tiền
Được hỗ trợ tiền tệ MYR, THB, IDR, SGD
Gửi số tiền tối thiểu 25 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí 0% *
Rút tiền số tiền tối thiểu N/A
Rút tiền điều kiện N/A
Rút tiền Lệ phí N/A
Ký gửi
Rút tiền
Theo yêu cầu
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 2000 USD
Ký gửi điều kiện 3-5 ngày ngân hàng
Ký gửi Lệ phí 0%*
Rút tiền số tiền tối thiểu 200 USD
Rút tiền điều kiện 3-5 ngày ngân hàng
Rút tiền Lệ phí 35 USD*
Ký gửi
Rút tiền
Thẻ tín dụng & thẻ ghi nợ
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 25 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí 0%*
Rút tiền số tiền tối thiểu 25 USD
Rút tiền điều kiện 7-10 ngày ngân hàng
Rút tiền Lệ phí 2%
Ký gửi
Rút tiền
Thẻ tín dụng & thẻ ghi nợ
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 25 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí 0%
Rút tiền số tiền tối thiểu 25 USD
Rút tiền điều kiện 7-10 ngày ngân hàng
Rút tiền Lệ phí 2%
Ký gửi
Rút tiền
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 25 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí 0%
Rút tiền số tiền tối thiểu 25 USD
Rút tiền điều kiện 24 giờ
Rút tiền Lệ phí 2.5% + 1.5 USD
Ký gửi
Rút tiền
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 25 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí 0%
Rút tiền số tiền tối thiểu 25 USD
Rút tiền điều kiện 24 giờ
Rút tiền Lệ phí 2.5% + 1.5 USD
Ký gửi
Rút tiền
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 200 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí 0%
Rút tiền số tiền tối thiểu 25 USD
Rút tiền điều kiện 24 giờ
Rút tiền Lệ phí 1% + 2.5 to 5 USDT
Ký gửi
Rút tiền
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 200 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí Biến đổi
Rút tiền số tiền tối thiểuu 25 USD
Rút tiền điều kiện 24 giờ
Rút tiền Lệ phí 1% + 1 USD
Ký gửi
Rút tiền
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu
200 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí Biến đổi
Rút tiền số tiền tối thiểu
25 USD
Rút tiền điều kiện 24 giờ
Rút tiền Lệ phí 1% + 2.5 to 5 USDC
Ký gửi
Rút tiền
Coming Soon
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 25 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí Biến đổi
Rút tiền số tiền tối thiểu 25 USD
Rút tiền điều kiện 24 giờ
Rút tiền Lệ phí Biến đổi
Ký gửi
Rút tiền
Theo yêu cầu
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 25 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí Biến đổi
Rút tiền số tiền tối thiểu 25 USD
Rút tiền điều kiện 24 giờ
Rút tiền Lệ phí Biến đổi
Ký gửi
Rút tiền

Chúng tôi liên tục nỗ lực để mở rộng danh sách các phương pháp có sẵn.
Nếu bạn không thấy phương thức mà bạn muốn có sẵn và sắp ra mắt, hãy viết cho đội hỗ trợ và chúng tôi sẽ sớm thêm phương thức đó.

* LIRUNEX LIMITED không áp dụng bất kỳ khoản phí nào, lệ phí có thể được áp dụng bởi Ngân hàng được sử dụng.
** Lệ phí là phí xử lý được tính bởi nhà cung cấp giải pháp thanh toán.
*** UnionPay tính phí xử lý 2,5%.
Lưu ý: tất cả các phương thức thanh toán phải chịu phí ký gửi tiền/rút tiền.

Ký gửi tiền vào tài khoản của bạn như thế nào?

Ký gửi
Bây giờ bạn đã có thể dễ dàng nạp tiền vào tài khoản của mình thông qua những phương thức khác nhau tại Lirunex. Tiền nạp của bạn sẽ có mặt trong tài khoản gần như là tức thì. Với các phương pháp này, việc giao dịch của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!
Xin vui lòng tham khảo bảng trên để biết thêm chi tiết về Nạp và Rút tiền với chúng tôi.

Rút tiền
Việc rút tiền được xử lý trong vòng24 giờ sau khi gửi yêu cầu rút tiền từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ những ngày lễ). Tiền sẽ được gửi vào tài khoản của bạn thông qua cùng phương thức mà bạn đã sử dụng để gửi.

Giao Dịch Không Giới Hạn. Bắt Đầu Với Khoản Tiền Nạp tối Thiểu $25. Không mất phí nạp

TẠO TÀI KHOẢN
THỬ TÀI KHOẢN DEMO