Giấy phép Môi giới

Tập đoàn Lirunex Được Cấp Phép và Được Quy Định

Giấy phép Môi giới

Tập đoàn Lirunex Được Cấp Phép và Được Quy Định

LIRUNEX LIMITED được quy định bởi:

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cộng hòa Síp (CySEC)

flag

LIRUNEX LIMITED (Số đăng ký: HE353862) được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) với Số giấy phép 338/17. Lirunex giữ giấy phép xuyên biên giới, ủy quyền cho Công ty cung cấp dịch vụ đầu tư trên phạm vi quốc tế.

CySEC là cơ quan giám sát và quản lý đối với các công ty Đầu tư tại Síp và là thành viên của Ủy ban của Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA).

Xem Giấy Phép
BaFin

BaFin
(ID: 156748)
x

Kiểm tra hiệu lực
Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers
(REGAFI identifier:
83447)

Kiểm tra hiệu lực
CNMV functions

CNMV functions
(N Registro Oficial: 4829)
x

Kiểm tra hiệu lực

LIRUNEX LIMITED được quy định bởi::

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cộng hòa Síp (CySEC)

flag

LIRUNEX LIMITED (Số đăng ký: HE353862) được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) với Số giấy phép 338/17. Lirunex giữ giấy phép xuyên biên giới, ủy quyền cho Công ty cung cấp dịch vụ đầu tư trên phạm vi quốc tế.

CySEC là cơ quan giám sát và quản lý đối với các công ty Đầu tư tại Síp và là thành viên của Ủy ban của Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA).

Xem Giấy Phép
BaFin

BaFin
(ID: 156748)

Kiểm tra hiệu lực
Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers
(REGAFI identifier: 83447)

Kiểm tra hiệu lực
CNMV functions

CNMV functions
(N Registro Oficial: 4829)

Kiểm tra hiệu lực

Dịch Vụ Tài Chính Labuan (LFSA)

flag

LIRUNEX LIMITED (Số đăng ký: LL16130) được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan (FSA) với số Giấy phép: MB/20/0050.

Xem Giấy Phép
Kiểm tra hiệu lực

Dịch Vụ Tài Chính Labuan (LFSA)

flag

LIRUNEX LIMITED (Số đăng ký: LL16130) được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan (FSA) với số Giấy phép: MB/20/0050.

Xem Giấy Phép
Kiểm tra hiệu lực

Cộng Hòa Maldives – bộ phát triển kinh tế (MED)

LIRUNEX LIMITED

LIRUNEX LIMITED (Đăng ký số: 102684) được đăng ký lại tại Cộng hòa Maldives theo Đạo luật Công ty của Cộng hòa Maldives (C10Luật số: 10/96) để vận hành nền tảng Forex. Giấy chứng nhận hoạt động được cấp theo Giấy chứng nhận số FC00022020.

LIRUNEX LIMITED (Số đăng ký: 102684) được thành lập và đăng ký theo luật của Cộng hòa Quần đảo Marshall với tư cách là một Tập đoàn Kinh doanh Quốc tế.

View License
Xem chứng chỉ

Cộng Hòa Maldives – bộ phát triển kinh tế (MED)

LIRUNEX LIMITED

LIRUNEX LIMITED (Đăng ký số: 102684) được đăng ký lại tại Cộng hòa Maldives theo Đạo luật Công ty của Cộng hòa Maldives (C10Luật số: 10/96) để vận hành nền tảng Forex. Giấy chứng nhận hoạt động được cấp theo Giấy chứng nhận số FC00022020.

LIRUNEX LIMITED (Số đăng ký: 102684) được thành lập và đăng ký theo luật của Cộng hòa Quần đảo Marshall với tư cách là một Tập đoàn Kinh doanh Quốc tế.

Xem Giấy Phép
Xem chứng chỉ
TẠO TÀI KHOẢN
THỬ TÀI KHOẢN DEMO