Chúng tôi xin thông báo cho quý khách hàng về Lịch trình Giao dịch Giờ Tiết kiệm Ánh sáng Ban ngày sắp tới. Những giờ giao dịch này có thể ảnh hưởng đến giờ thị trường thông thường đối với một số công cụ giao dịch. Vui lòng tham khảo múi giờ GMT / GMT + 2 để biết bảng sau.

Ký hiệuKiểuNgày 14 – 28 tháng 3 năm 2021
AXCAUDChỉ số21:50 Chủ Nhật – 21:00 Thứ Sáu
CHCUSDChỉ số22:00 Chủ Nhật – 21:00 Thứ Sáu
EXCEURChỉ số22:00 Chủ Nhật – 21:00 Thứ Sáu
GECEURChỉ số22:00 Chủ Nhật – 21:00 Thứ Sáu
JPCJPYChỉ số22:00 Chủ Nhật – 21:00 Thứ Sáu
DJCUSDChỉ số22:00 Chủ Nhật – 21:00 Thứ Sáu
NACUSDChỉ số22:00 Chủ Nhật – 21:00 Thứ Sáu
SPCUSDChỉ số22:00 Chủ Nhật – 21:00 Thứ Sáu
FRCEURChỉ số22:00 Chủ Nhật – 21:00 Thứ Sáu
HKCHKDChỉ số22:00 Chủ Nhật – 21:00 Thứ Sáu
FXNgoại hốiThị trường ngày Chủ nhật mở cửa lúc 21:00
AAPLCổ phiếuBình thường
ADSGnCổ phiếuBình thường
AMZNCổ phiếuBình thường
BABACổ phiếuBình thường
BACCổ phiếuBình thường
BMWGCổ phiếuBình thường
CCổ phiếuBình thường
FBCổ phiếuBình thường
KOCổ phiếuBình thường
MACổ phiếuBình thường
MCDCổ phiếuBình thường
MSFTCổ phiếuBình thường
NFLXCổ phiếuBình thường
VCổ phiếuBình thường
XAUUSDKim loạiThị trường ngày Chủ nhật mở cửa lúc 22:00
XAGUSDKim loạiThị trường ngày Chủ nhật mở cửa lúc 22:00
UKOILNăng lượngBình thường
USOILNăng lượngBình thường
UKOILHợp đồng tương laiBình thường
USOILHợp đồng tương laiBình thường
GECEURHợp đồng tương lai22:00 Chủ Nhật – 21:00 Thứ Sáu
NACUSDHợp đồng tương lai22:00 Chủ Nhật – 21:00 Thứ Sáu
SPCUSDHợp đồng tương lai22:00 Chủ Nhật – 21:00 Thứ Sáu
DJCUSDHợp đồng tương lai22:00 Chủ Nhật – 21:00 Thứ Sáu