Cùng với sự phát triển và giao dịch mạnh mẽ của tiền điện tử, Lirunex Ltd hiện đã thêm phương thức nạp và rút tiền mới, được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chúng tôi xin giới thiệu với bạn < Crypto & eWallet >, kênh duy nhất sẽ phục vụ cho nhiều loại tiền điện tử khác nhau – USDT (ERC20), USDC (ERC20), Bitcoin và còn nhiều loại hơn nữa sắp tới, để giúp bạn giao dịch dễ dàng hơn cùng Lirunex Ltd, được hỗ trợ qua các cổng dưới đây:
1. BitWallet
2. BitPay
3. 5Pay

Vui lòng liên hệ với đại diện của bạn hoặc nhóm hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào qua email support@lirunex.com.
I
I
Trân trọng,

Đội ngũ LIRUNEX