Nhận Bonus Tiền Nạp lên đến 20%

Nạp tiền vào tài khoản giao dịch và nhận Bonus Tiền nạp lên đến 4000$
Từ ngày 1 tháng 5 – 30 tháng 6 năm 2021

Tăng margin giao dịch của bạn

với tổng tiền thưởng tín dụng
lên đến 4.000 USD

Áp dụng cho tài khoản standard

Tài khoản LX-Standard & Islamic Standard

Tiền nạp mới

Áp dụng cho tất cả tài khoản giao dịch mới cho lần nạp mới

Nhận Bonus Tiền Nạp lên đến 20%
Nạp tiền vào tài khoản giao dịch và nhận Bonus Tiền nạp lên đến 4000$
Từ ngày 1 tháng 5 – 30 tháng 6 năm 2021
Tăng margin giao dịch của bạn
với tổng tiền thưởng tín dụng lên đến 4.000 USD
Áp dụng cho tài khoản standard
Tài khoản LX-Standard & Islamic Standard
Tiền nạp mới
Áp dụng cho tất cả tài khoản giao dịch mới cho lần nạp mới
Yêu cầu kích thước lô
Tiền thưởng
Nạp
250

$1000

$5000
125

$500

$2500
50

$200

$1000
25

$100

$500
10

$40

$200
NạpYêu cầu kích thước lôTiền thưởng
$ 5000250$1000
$ 2500125$500
$ 100050$200
$ 50025$100
$ 20010$40

Làm thế nào để tham gia?

Mẫu đăng ký
  Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện


  Không có tài khoản? Mở tài khoản ngay!

  Làm thế nào để tham gia?

  01

  Tạo và nạp tiền vào Tài khoản giao dịch LX-Standard/Islamic Standard của bạn.

  02

  Điền và gửi Đơn đăng ký..

  03

  Tiền thưởng bonus 20% sẽ được ghi có vào Tài khoản giao dịch của bạn.

  Áp dụng cho lần nạp đầu tiên

  $0
  Tiền thưởng bonu tối đa
  $0
  Tiền nạp tối thiếu
  1:0
  Đòn bẩy tối đa

  Tài khoản được thưởng 20% ​​tiền nạp!

  Mở tài khoản LX-Standard / Islamic Standard ngay bây giờ và nhận Bonus tiền nạp lên đến 4000$

  LX-STANDARDISLAMIC STANDARD

  Ký quỹ Tối thiểu200 USD *Khuyến mãi200 USD *Khuyến mãi
  Tuân thủ Shariah✔️
  Miễn phí phí qua đêm✔️
  Đòn bẩy
  Major FX pairs
  Minor FX pairs
  Precious metals
  Commodities
  Index CFDs
  Crypto CFDs
  Stock CFDs
  1:1000
  1:1000
  1:1000
  1:1000
  1:100
  1:50
  1:5
  1:20
  1:1000
  1:1000
  1:1000
  1:1000
  1:100  Kích thước Lót0.01(min) – 20(max)0.01(min) – 20(max)
  Uỷ ban0 USD0 USD
  Chênh lệch Thả nổithấp tớ 2.0 pipsthấp tớ 2.0 pips
  Yêu cầu tiền thưởng

  Giới thiệu về chiến dịch

  • Ưu đãi này bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 và có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.
  • Khuyến mãi này dành cho cả Khách hàng đăng ký mới và hiện tại với Lirunex Limited (Cổng giao dịch khách hàng).
  • Khuyến mãi này CHỈ áp dụng cho khách hàng của Lirunex Limited có tài khoản MT4 đang hoạt động trong máy chủ MT4 của Lirunex Limited.
  • 20% Bonus tiền nạp sẽ được cấp dưới dạng Tín dụng trực tiếp vào tài khoản MT4 đã đăng ký.
  • Tiền thưởng Tín dụng sẽ được chuyển thành Số dư tài khoản khi khách hàng giao dịch đủ số lot yêu cầu.

  Hướng dẫn đăng ký

  • Đăng ký khuyến mãi bằng cách gửi Biểu mẫu điện tử e-Form
  • Người đăng ký có trách nhiệm đảm bảo tất cả các thông tin đã gửi là trung thực và chính xác.

  Tiêu chí và điều kiện giao dịch để nhận khuyến mại

  • Bạn chỉ được nhận tiền thưởng MỘT (1) lần trong suốt thời gian khuyến mãi.
  • 20% Bonus tiền nạp chỉ đủ điều kiện cho tài khoản giao dịch mới với nguồn quỹ mới trong thời gian khuyến mại. Những lần nạp tiền tiếp theo sẽ không được hưởng khuyến mãi.
  • Số tiền nạp tối thiểu là 200 USD vào tài khoản MT4 mới để đủ điều kiện đăng ký.
  • Để rút Bonus 20%, bạn cần hoàn thành số lot yêu cầu trong vòng 3 tháng kể từ ngày tiền thưởng được chuyển vào tài khoản.
  • 20% Bonus tiền nạp chỉ có giá trị cho giao dịch tiền nạp tài khoản giao dịch được thực hiện trong thời gian khuyến mại.
  • Các tài khoản MT4 áp dụng cho chương trình khuyến mãi này chỉ giới hạn ở các loại tài khoản LX-Standard hoặc Islamic-Standard. Các loại tài khoản khác không thể đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi này.
  • Tín dụng tiền thưởng khi nạp tiền được giới hạn ở mức USD $ 4,000.
  • Số tiền Tín dụng sẽ được chuyển vào Số dư Tài khoản khi khách hàng hoàn thành Yêu cầu số Lot đã giao dịch đã đóng. Công thức của số lot yêu cầu được hiển thị dưới đây:

  Số lot Yêu cầu = (Tín dụng tiền thưởng) x 25%

  • Đòn bẩy tối đa cho phép đối với tài khoản MT4 trong chương trình khuyến mãi này được giới hạn ở mức 1: 300.
  • Stop-out cho tài khoản MT4 đã đăng ký được đặt trước là 100%. Tất cả các giao dịch đang mở sẽ tự động đóng khi đạt đến ngưỡng Stop-out.

  Trường hợp loại trừ

  • Các đơn đăng ký có thông tin sai hoặc không chính xác khi nộp hồ sơ đăng ký sẽ không được ghi danh vào chương trình khuyến mãi.
  • Tài khoản MT4 của Người đăng ký Chiến lược / Quản lý Quỹ không được hưởng khuyến mãi này.
  • Lirunex Limited có quyền thu hồi và đình chỉ bất kỳ tài khoản nào có hoạt động giáo dịch đáng ngờ vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo thêm.
  • Việc rút tiền từ tài khoản MT4 đã đăng ký khi chưa đủ số lot yêu cầu dưới bất kỳ hình thức nào sẽ ngay lập tức bị thu hồi các khoản tín dụng thưởng cũng như bất kỳ lợi ích nào nhận được từ chương trình khuyến mãi.

  Các khoản khác

  • Khi gửi mẫu đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi, đồng nghĩa với việc bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện.
  • Lirunex Limited không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào do các điều kiện giao dịch kèm theo Điều khoản và Điều kiện của chương trình khuyến mãi này.
  • Lirunex Limited bảo lưu quyền đối với tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mãi. Tất cả các quyết định là cuối cùng và không thể tranh cãi.
  • Lirunex Limited có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
  • Lirunex Limited có quyền hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.