Tăng sức mạnh tài khoản của bạn lên đến 6000$ Bonus
Tăng sức mạnh tài khoản của bạn lên đến 6000$ Bonus

Bonus 20% chịu giá

Từ 1/4 – 30/6/2022
Từ 1/4 – 30/6/2022
Cách nhận Bonus
Áp dụng cho khoản tiền nạp lần đầu
6000$
Tiền thưởng tối đa
200$
Nạp tiền tối thiểu
1:300
Đòn bẩy tối đa
Gửi yêu cầu nhận Bonus Tiền nạp như thế nào?

Mở tài khoản
LX-Standard / Islamic Standard / LX-Advanced để giao dịch

Mở tài khoản LX-Standard / Islamic Standard / LX-Advanced để giao dịch

Nạp ít nhất 200$ vào tài khoản giao dịch của bạn qua bất kỳ tùy chọn thanh toán nào bạn muốn.

Deposit & Withdrawal

Điền và gửi Đơn đăng ký.
Bonus 20% chịu giá sẽ được ghi có vào Tài khoản giao dịch của bạn.

Đơn đăng ký
  I have read and agree to the Terms and Conditions


  Không có tài khoản? Mở tài khoản ngay!

  Điều kiện Rút Bonus
  Hãy giao dịch tài khoản bạn đã tạo với Lirunex để rút tiền thưởng. Bạn có thể rút tiền thưởng của mình khi đáp ứng được số lot yêu cầu
  Số lot yêu cầu =Số tiền Bonus USD
  2

  Số lot yêu cầu =

  Số tiền Bonus USD
  2
  Số tiền nạp của bạn$ 200
  20% bonus sẽ là$40
  Chia bonus của bạn cho 2$40/2
  Số lots cần giao dịch là20 lots
  số lot

  Bonus

  Số tiền nạp
  500

  $1000

  $5000
  250

  $500

  $2,500
  100

  $200

  $1,000
  50

  $100

  $500
  20

  $40

  $200
  số lotBonusSố tiền nạp
  500$1000$5000
  250$500$2500
  100$200$1000
  50$100$500
  20$40$200
  TẬN DỤNG LỢI ÍCH CỦA BONUS 20% CHỊU GIÁ CHO LẦN NẠP CỦA BẠN!
  Tăng bonus của bạn lên đến 6,000$!

  TẬN DỤNG LỢI ÍCH CỦA BONUS 20% CHỊU GIÁ CHO LẦN NẠP CỦA BẠN!
  Tăng bonus của bạn lên đến 6,000$!

  GỬI YÊU CẦU NHẬN BONUS NGAY!

  T&C

  • Bonus 20% chịu giá được cung cấp bởi Limited Limited. (Công ty) dành cho Khách hàng của mình theo các Điều khoản sau đây.
  • Bằng cách đăng ký Bonus, tức là bạn xác nhận rằng đã đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình khuyến mãi cũng như các Điều khoản và Điều kiện của Công ty.
  • Thời gian chương trình khuyến mãi diễn ra từ từ 1/4 – 30/6/2022.
  • Công ty có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi này theo quyết định riêng của mình và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
  • Đăng ký nhận Bonus khuyến mãi phải được thực hiện bằng cách gửi Đơn đăng ký
  • Khách hàng cần đảm bảo tất cả các thông tin đã nộp để đăng ký là trung thực và chính xác.
  • Bonus 20% chịu giá được áp dụng cho loại tài khoản LX-Standard / Islamic Standard / LX-Advanced.
  • Chương trình khuyến mãi này dành cho cả đăng ký hiện tại và đăng ký mới với Lirunex Limited (Traders Room).
  • Khuyến mãi này CHỈ áp dụng cho các khách hàng có tài khoản MT4 đang hoạt động trên máy chủ MT4 của Lirunex Limited.
  • Bạn chỉ được nhận tiền thưởng MỘT (1) lần trong suốt thời gian chương trình khuyến mãi diễn ra.
  • Bonus này chỉ đủ điều kiện cho việc nạp tiền lần đầu với số tiền mới vào tài khoản MT4 đang hoạt động mới trong thời gian khuyến mãi. Những lần nạp tiền tiếp theo sẽ không được hưởng khuyến mãi này.
  • Để rút bonus 20%, bạn cần hoàn thành các yêu cầu về số lot trong vòng BA (3) tháng sau khi gửi đơn đăng ký.
  • Cần phải nạp tối thiểu 200 USD vào tài khoản MT4 đang hoạt động để đủ điều kiện đăng ký.
  • Số tiền tín dụng sẽ được chuyển vào Số dư tài khoản khi hoàn thành Yêu cầu số lot giao dịch đã đóng. Công thức của số lot yêu cầu được tính như sau:

  Số lot Yêu cầu = (Bonus nhận được) ÷ 2
  Ví dụ: Khi khách hàng nạp 5000$, khách hàng sẽ nhận được bonus là 1000$. Vậy, khách hàng phải giao dịch 500 lot để có thể rút tiền.

  • Đòn bẩy tối đa được phép cho tài khoản MT4 trong chương trình khuyến mãi này được giới hạn ở mức 1: 300 và Stop-Out được đặt trước là 100%. Tất cả các giao dịch đang mở sẽ tự động bị đóng khi đạt đến ngưỡng Mức dừng.
  • Tín dụng Tiền thưởng sẽ được chuyển thành Số dư tài khoản khi đáp ứng đủ số lot.
  Tiền nạpBonus Số Lot yêu cầu
  $ 5,000$1000500
  $ 2,500$500250
  $ 1,000$200100
  $ 500$10050
  $ 200$4020
  • Đơn đăng ký với thông tin sai hoặc không chính xác sẽ không được ghi danh vào chương trình khuyến mãi.
  • Tài khoản MT4 của Người đăng ký Chiến lược / Quản lý Quỹ không được hưởng khuyến mãi này.
  • Người tham gia không được phép sử dụng cùng một tài khoản để tham gia các chương trình khuyến mãi / cuộc thi khác của LIRUNEX LIMITED.
  • Lirunex Limited có quyền thu hồi và đình chỉ bất kỳ tài khoản nào có hoạt động đáng ngờ vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo thêm.
  • Mọi hành động chuyển khoản hoặc rút tiền nội bộ từ các tài khoản MT4 đã đăng ký dưới bất kỳ hình thức nào sẽ ngay lập tức bị thu hồi các khoản tín dụng thưởng từ chương trình khuyến mãi.
  • Bằng cách gửi đơn đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Terms and Conditions từ chúng tôi.
  • LIRUNEX LIMITED có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào nếu phát hiện các hình thức lạm dụng hoặc chênh lệch giá nào trong quá trình giao dịch của khách hàng, tất cả các hành động đã nêu là minh bạch và sẽ thông báo cho khách hàng ngay lập tức.
  • LIRUNEX LIMITED có quyền hủy bỏ trạng thái của nhà giao dịch hoặc giao dịch bị phát hiện là vi phạm các quy tắc giao dịch hoặc việc sử dụng chiến thuật giao dịch không phù hợp. Dưới đây là các định nghĩa bao gồm các chiến lược giao dịch không phù hợp, nhưng không giới hạn ở:
   1. Scalping được định nghĩa là giao dịch mở và đóng cửa trong một khoảng thời gian ngắn.
   2. Churning được định nghĩa là mở và đóng HOẶC đóng và mở giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn.
   3. Sniping được định nghĩa là khách hàng giao dịch khi giá bị trì hoãn hoặc tình huống “Giá treo hoặc đang chờ xử lý” trên nền tảng LIRUNEX LIMITED.
   4. Hedging xác định khi khách hàng giao dịch tài khoản giao dịch của mình trái ngược với giao dịch hiện có với khối lượng giao dịch tương tự như LIRUNEX LIMITED hoặc với một công ty bên ngoài có thể lạm dụng tiền thưởng trên tài khoản. Trong trường hợp như vậy, LIRUNEX LIMITED có quyền hủy giao dịch, lãi hoặc lỗ từ các giao dịch vi phạm và vô hiệu hóa tài khoản.
  • Lirunex Limited không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất nào do các điều kiện giao dịch bị ràng buộc theo Terms and Conditions của chương trình khuyến mãi này.
  • Lirunex Limited bảo lưu quyền đối với tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mãi. Tất cả các quyết định là cuối cùng và không thể tranh cãi.
  • Lirunex Limited có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa đổi các Terms and Conditions bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
  • Lirunex Limited có quyền hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
   Lirunex Limited có quyền KHÔNG

   1. trả cho IB bất kỳ khoản hoa hồng nào đối với bất kỳ lệnh chiến lược giao dịch không phù hợp nào mà khách hàng của IB đó thực hiện, như đã đề cập ở điểm (3) và đối với các giao dịch thực hiện theo cách đó trong vòng ít hơn 3 phút
   2. chuyển đổi tín dụng thành số dư – nếu khách hàng thực hiện các chiến thuật giao dịch không phù hợp như đã đề cập tại điểm (3) và đối với các giao dịch thực hiện theo cách đó trong thời gian ít hơn 3 phút.

  FAQs

  Bất kỳ ai muốn tham gia và trong độ tuổi hợp pháp tại quốc gia họ đăng ký.

  Bắt đầu giao dịch với số tiền nạp lần đầu tối thiểu là 200$

  Để nhận tiền thưởng, bạn cần mở và nạp tiền vào tài khoản của mình.

  Bonus tiền nạp sẽ được cấp trong vòng 24 giờ trong Ngày làm việc vào tài khoản giao dịch của bạn ở hình thức Tín dụng.

  Có, bạn có thể. Tuy nhiên, bạn không được phép sử dụng cùng một tài khoản như trong chương trình khuyến mãi này. Vì vậy, bạn cần mở một tài khoản mới để tham gia các cuộc thi và khuyến mãi khác của Lirunex.
  Bạn chỉ có thể sử dụng nền tảng giao dịch MT4. Cả apps và phiên bản trình duyệt đều được phép.

  Chỉ Tài khoản LX-Standard, Islamic Standard or LX-Advanced mới đủ điều kiện cho chương trình khuyến mãi này. Tạo tài khoản ngay bây giờ! Tạo tài khoản ngay bây giờ!

  Bạn có thể rút bonus sau khi hoàn thành yêu cầu số lot của chúng tôi, được tính như sau: Bonus Credit / 2 lots tiêu chuẩn, tức là để yêu cầu bonus 20% cho khoản tiền nạp 200 USD, yêu cầu sẽ là 20 lots tiêu chuẩn.

  KHÔNG, bạn không thể. Bạn sẽ bị hủy bỏ bonus nếu yêu cầu rút tiền mà không đáp ứng số lot yêu cầu.

  Tất cả các hoạt động phải được hoàn thành từ hệ thống thanh toán của chủ sở hữu tài khoản. Không có khoản thanh toán nào từ bên thứ 3 được chấp nhận. Vui lòng chỉ sử dụng dữ liệu thanh toán của bạn.

  Tham gia chương trình khuyến mãi của chúng tôi để giao dịch dễ tiếp cận và thoải mái hơn

  TẠO TÀI KHOẢN
  THỬ TÀI KHOẢN DEMO