Nạp tiền nhận Bonus

Nạp tiền vào tài khoản giao dịch và nhận Tiền thưởng bonus lên đến $6000
Ngày 1 tháng 6 năm 2021 – 31 tháng 7 năm 2021

Nạp tiền nhận Bonus

Nạp tiền vào tài khoản giao dịch và nhận Tiền thưởng bonus lên đến $6000
Ngày 1 tháng 6 năm 2021 – 31 tháng 7 năm 2021
Áp dụng cho lần nạp đầu tiên
$0
Tiền thưởng bonu tối đa
$0
Tiền nạp tối thiếu
1:0
Đòn bẩy tối đa

Làm thế nào để tham gia?

Application Form
  I have read and agree to the Terms and Conditions


  Không có tài khoản? Mở tài khoản ngay!

  Yêu cầu kích thước lô

  Tiền thưởng

  Nạp
  750

  $1500

  $5000
  375

  $750

  $2500
  150

  $300

  $1000
  75

  $150

  $500
  30

  $60

  $200
  NạpTiền
  thưởng
  Kích
  thước lô
  $5000$1500750
  $2500$750375
  $1000$300150
  $500$15075
  $200$6030
  Nạp tiền vào tài khoản LMS-0015-RE và nhận Tiền thưởng Bonus lên đến $6,000
  Yêu cầu tiền thưởng

  GIỚI THIỆU VỀ KHUYẾN MÃI

  • Chương trình này dành cho cả Khách hàng đăng ký hiện tại và đăng ký mới với Lirunex Limited (Khách hàng).
  • Khuyến mãi này CHỈ áp dụng cho khách hàng của Lirunex Limited có tài khoản MT4 đang hoạt động trong máy chủ MT4 của Lirunex Limited.
  • Tiền thưởng 30% sẽ được cung cấp dưới dạng Tín dụng trực tiếp vào tài khoản MT4 đã đăng ký.
  • Tín dụng Tiền thưởng sẽ được chuyển thành Số dư tài khoản khi giao dịch đủ số lot.
   *Tham khảo Điều khoản và điều kiện để biết thêm thông tin.

  HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

  • Đăng ký khuyến mãi phải được thực hiện bằng cách gửi Biểu mẫu điện tử trong
  • Người nộp đơn có trách nhiệm đảm bảo tất cả các thông tin đã nộp để đăng ký là trung thực và chính xác.

  TIÊU CHÍ VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH ĐỂ CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHUYẾN MÃI

  • Bạn chỉ được nhận tiền thưởng MỘT (1) lần trong suốt thời gian khuyến mãi.
  • Tiền thưởng 30% chỉ đủ điều kiện cho khoản tiền nạp lần đầu tiên với số tiền mới vào tài khoản MT4 đang hoạt động mới hoặc hiện có trong thời gian khuyến mại. Những lần nạp tiền tiếp theo sẽ không được hưởng khuyến mãi.
  • 30% Bonus chỉ có giá trị cho tài khoản được mở và nạp trong khoảng thời gian khuyến mại.
  • Để nhận được 30% bonus, bạn cần phải hoàn thành các kích thước lot được yêu cầu trong vòng 3 tháng kể từ ngày gửi đơn đăng ký.
  • Các tài khoản MT4 đủ điều kiện cho khuyến mãi này chỉ giới hạn ở các loại tài khoản LMS-0015-RE. Các loại tài khoản khác sẽ không được hưởng hoặc đăng ký khuyến mãi.
  • Điều kiện đăng ký khuyến mãi là cần có tiền nạp tối thiểu là USD $100 vào tài khoản MT4 đang hoạt động.
  • Bonus tín dụng được giới hạn ở mức 6,000 USD.
  • Số tiền tín dụng sẽ được chuyển vào Số dư Tài khoản khi hoàn thành Yêu cầu Kích thước Lot giao dịch đã đóng. Công thức của Kích thước Lot yêu cầu được hiển thị dưới đây:

  Số lot Yêu cầu = (Bonus Tín dụng) ÷ 2

  • Đòn bẩy tối đa được phép cho tài khoản MT4 trong chương trình khuyến mãi này được giới hạn ở mức 1: 200.
  • Mức Stop-out cho tài khoản MT4 đã đăng ký được đặt trước là 100%. Tất cả các giao dịch đang mở sẽ tự động bị đóng khi đạt đến ngưỡng Mức dừng.

  NGOẠI TRỪ

  • Các đơn đăng ký có chi tiết sai hoặc không chính xác trong quá trình đăng ký có thể không được đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi.
  • Tài khoản MT4 của Người đăng ký Chiến lược / Quỹ được Quản lý không được hưởng khuyến mãi này.
  • Lirunex Limited có quyền thu hồi và đình chỉ bất kỳ tài khoản nào có hoạt động đáng ngờ vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo thêm.
  • Việc rút tiền từ tài khoản MT4 đã đăng ký dưới bất kỳ hình thức nào sẽ ngay lập tức thu hồi các khoản tín dụng thưởng cùng với bất kỳ lợi ích nào được cấp hoặc nhận được từ chương trình khuyến mãi.

  CÁC KHOẢN KHÁC

  • Bằng cách gửi biểu mẫu đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện.
  • Lirunex Limited không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất nào do các điều kiện giao dịch bị ràng buộc theo Điều khoản và Điều kiện của chương trình khuyến mãi này.
  • Lirunex Limited bảo lưu quyền đối với tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mãi. Tất cả các quyết định này là cuối cùng và không thể tranh cãi.
  • Lirunex Limited có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
  • Lirunex Limited có quyền hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
  TẠO TÀI KHOẢN
  THỬ TÀI KHOẢN DEMO