Nhận Ngay Bonus Chịu
Giá Lên Đến 600$!
Nhận Ngay Bonus Chịu Giá Lên Đến 600$!

Bonus 30% chịu giá

Từ 1/7 – 30/9/2022
Từ 1/7 – 30/9/2022
Cách nhận Bonus
Áp dụng cho khoản tiền nạp lần đầu
0$
Tiền thưởng tối đa
0$
Nạp tiền tối thiểu
1:0
Đòn bẩy tối đa
Áp dụng cho khoản tiền nạp lần đầu
0$
Tiền thưởng tối đa
0$
Nạp tiền tối thiểu
1:0
Đòn bẩy tối đa
Gửi yêu cầu nhận Bonus Tiền nạp như thế nào?

Đăng ký

Đăng ký Loại tài khoản giao dịch phù hợp với bạn.

Nạp tiền

Nạp ít nhất 100$ vào tài khoản giao dịch của bạn qua bất kỳ tùy chọn thanh toán nào bạn muốn.

Nhận tiền thưởng

Điền và gửi Đơn đăng ký để nhận bonus vào tài khoản của bạn.

Đơn đăng ký
  I have read and agree to the Terms and Conditions


  Không có tài khoản? Mở tài khoản ngay!

  Không có tài khoản? Mở tài khoản ngay!

  Điều kiện Rút Bonus
  Hãy giao dịch tài khoản bạn đã tạo với Lirunex để rút tiền thưởng. Bạn có thể rút tiền thưởng của mình khi đáp ứng được số lot yêu cầu
  Số lot yêu cầu =Số tiền Bonus USD
  2

  Số lot yêu cầu =

  Số tiền Bonus USD
  2
  Số tiền nạp của bạn 100$
  30% bonus sẽ là$30
  Chia bonus của bạn cho 230$/2
  Số lots cần giao dịch là15 lots
  Số Lot

  Bonus

  Số tiền nạp
  300

  600$

  2000$
  150

  300$

  1000$
  75

  150$

  500$
  30

  60$

  200$
  15

  30$

  100$
  Số tiền nạpBonusSố Lot
   100$ 30$15
  200$ 60$30
   500$ 150$75
   1,000$ 300$150
  2,000$600$ 300

  GIAO DỊCH VÀ NHẬN NHIỀU LỢI NHUẬN HƠN VỚI BONUS CỦA CHÚNG TÔI
  Nhận bonus lên đến 600$!

  GỬI YÊU CẦU NHẬN BONUS NGAY!

  T&C

  1. Chương trình Bonus 30% Tiền nạp được tổ chức bởi Lirunex Limited. (Công ty) cho Khách hàng của mình theo các Điều khoản sau đây.
  2. Bằng cách đăng ký nhận Bonus, Khách hàng xác nhận rằng đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện của chương trình cũng như Điều khoản và Điều kiện của Công ty.
  3. Thời gian chương trình khuyến mãi này sẽ kéo dài từ ngày 01/07 đến ngày 30/09/2022.
  4. Công ty có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi tiền thưởng này theo quyết định riêng của mình và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.
  1. Đăng ký nhận khuyến mãi phải được thực hiện bằng cách gửi Đơn đăng ký.
  2. Khách hàng phải đảm bảo tất cả các thông tin đã nộp để đăng ký là trung thực và chính xác.
  3. Cá nhân đủ 18 tuổi trở lên mới được tham gia chương trình khuyến mãi này.
  4. Bonus chịu giá 30% chỉ áp dụng cho các loại tài khoản LX-Standard / Islamic Standard.
  5. Khuyến mãi này áp dụng cho cả khách hàng hiện tạiđăng ký mới với Lirunex Limited (Cổng Traders Room).
  6. Khuyến mãi này CHỈ áp dụng cho khách hàng của Lirunex Limited có tài khoản MT4 đang hoạt động trên máy chủ MT4 Lirunex Limited.
  7. Bạn chỉ được nhận tiền thưởng MỘT (1) lần trong suốt thời gian khuyến mãi diễn ra.
  8. Bonus này chỉ đủ điều kiện cho lần nạp tiền đầu tiên với nguồn tiền mới hoàn toàn ở tài khoản MT4 mới đang hoạt động trong thời gian khuyến mại. Những lần nạp tiền tiếp theo sẽ không được hưởng khuyến mãi.
  9. Để rút 30% tiền thưởng, bạn cần hoàn thành các số lot yêu cầu trong vòng BA (3) tháng kể từ sau khi gửi đơn đăng ký.
  10. Cần phải nạp tối thiểu 100 USD vào tài khoản MT4 đang hoạt động để đủ điều kiện đăng ký.
  11. Bonus tiền nạp tối đa bạn có thể nhận trong chương trình khuyến mãi này là 600$.
  12. Số tiền Tín dụng sẽ được chuyển thành Số dư Tài khoản khi đáp ứng đủ số Lot giao dịch đã đóng như yêu cầu. Công thức của Số Lot yêu cầu được tính như dưới đây:
   Công thức:
   Số Lot yêu cầu = (Bonus Tín dụng) ÷ 2

   Ví dụ:Khi khách hàng nạp 2.000$, khách hàng sẽ nhận được bonus là 600$.
   Do đó, khách hàng phải giao dịch 200 lots để có thể rút Tiền thưởng.
  13. Đòn bẩy tối đa được phép cho tài khoản MT4 trong chương trình khuyến mãi này được giới hạn ở mức 1: 200 và Stop-out được đặt trước là 100%. Tất cả các giao dịch đang mở sẽ tự động bị đóng khi đạt đến ngưỡng Stop-out.
  14. Bonus Tín dụng sẽ được chuyển thành Số dư tài khoản tùy theo số lot.
  Số tiền nạp Bonus Số Lot yêu cầu
  $ 100$ 3015
  $ 200$ 6030
  $ 500$ 15075
  $ 1,000$ 300150
  $ 2,000$ 600300
  1. Các đơn đăng ký có thông tin sai hoặc không chính xác trong quá trình gửi đăng ký có thể không được ghi danh vào chương trình khuyến mãi.
  2. Tài khoản MT4 của Người đăng ký Chiến lược / Quản lý Quỹ không được hưởng khuyến mãi này.
  3. Người tham gia không được phép sử dụng cùng một tài khoản để tham gia các chương trình khuyến mãi / cuộc thi khác của LIRUNEX LIMITED.
  4. Lirunex Limited có quyền thu hồi và đình chỉ bất kỳ tài khoản nào có hoạt động đáng ngờ vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo thêm.
  5. Mọi hành động chuyển khoản hoặc rút tiền nội bộ từ các tài khoản MT4 đã đăng ký dưới bất kỳ hình thức nào sẽ ngay lập tức bị thu hồi các khoản tín dụng thưởng từ chương trình khuyến mãi này.
  1. Bằng cách gửi đơn đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi, bạn xác nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện của chương trình.
  2. LIRUNEX LIMITED có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào nếu phát hiện khách hàng lạm dụng hoặc chênh lệch giá dưới bất kỳ hình thức nào trong quá trình giao dịch của khách hàng, tất cả các hành động đã nêu là minh bạch và sẽ thông báo cho khách hàng ngay lập tức.
  3. LIRUNEX LIMITED có quyền hủy bỏ trạng thái của nhà giao dịch hoặc giao dịch bị phát hiện là vi phạm các quy tắc giao dịch hoặc sử dụng các chiến lược giao dịch không phù hợp. Dưới đây là các định nghĩa bao gồm các chiến lược giao dịch không phù hợp, nhưng không giới hạn ở:
   1. Scalping là giao dịch mở và đóng trong một khoảng thời gian ngắn.
   2. Churning được hiểu là mở và đóng HOẶC đóng và mở giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn.
   3. Sniping được xem là khi khách hàng giao dịch lúc giá bị trì hoãn hoặc trong tình huống “Giá treo hoặc đang chờ xử lý” trên nền tảng LIMITED LIRUNEX.
   4. Hedging khi khách hàng giao dịch trên tài khoản của mình trái ngược với giao dịch hiện tại có khối lượng giao dịch tương tự như LIRUNEX LIMITED hoặc với một công ty bên ngoài có thể lạm dụng tiền thưởng trên tài khoản. Trong trường hợp như vậy, LIRUNEX LIMITED có quyền hủy giao dịch, lợi nhuận hoặc thua lỗ từ các giao dịch vi phạm và vô hiệu hóa tài khoản đó.
  4. Lirunex Limited không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các tổn thất nào do các điều kiện giao dịch ràng buộc theo Điều khoản và Điều kiện của chương trình khuyến mãi này.
  5. Lirunex Limited bảo lưu quyền đối với tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mãi. Tất cả các quyết định đều là cuối cùng và không thể tranh cãi.
  6. Lirunex Limited có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
  7. Lirunex Limited có quyền KHÔNG
   1. trả cho IB bất kỳ khoản hoa hồng nào đối với bất kỳ lệnh giao dịch nào không phù hợp mà khách hàng của IB đó thực hiện, như đã đề cập ở điểm (3) và cho các giao dịch thực hiện theo cách đó trong thời gian ít hơn 3 phút.
   2. chuyển đổi tín dụng thành số dư – nếu khách hàng thực hiện các chiến lược giao dịch không phù hợp như đã đề cập tại điểm (3) và đối với các giao dịch thực hiện theo cách đó trong thời gian ít hơn 3 phút.
  8. Lirunex có quyền chỉnh sửa kết quả giao dịch của khách hàng khi bị nghi ngờ về hoạt động “săn bonus” hoặc bất kỳ hành động gian lận nào khác liên quan đến chương trình bonus. Một phần của kết quả giao dịch kiếm được bằng cách sử dụng bonus sẽ bị hủy bỏ. Một hoạt động giao dịch không đầy đủ trong tài khoản, chẳng hạn như việc thực hiện một lệnh có khối lượng lớn, hoặc nhiều lệnh có khối lượng nhỏ hơn diễn ra với cùng một tỷ lệ và gần như đồng thời, cho thấy sự chia tách của một lệnh giao dịch lớn thành những lệnh giao dịch nhỏ hơn, sẽ được xem là lý do để thay đổi kết quả. Theo quy định, các tài khoản như vậy sẽ không có lịch sử giao dịch đầy đủ. Trong trường hợp phát hiện các lệnh giao dịch đó, Công ty có thể hủy bỏ bonus bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước.

  FAQs

  Bất kỳ ai muốn tham gia và trong độ tuổi hợp pháp tại quốc gia họ đăng ký.

  Bắt đầu giao dịch với số tiền nạp lần đầu tối thiểu là 100$

  Để nhận tiền thưởng, bạn cần mở và nạp tiền vào tài khoản của mình.

  Bonus tiền nạp sẽ được cấp trong vòng 24 giờ trong Ngày làm việc vào tài khoản giao dịch của bạn ở hình thức Tín dụng.

  Có, bạn có thể. Tuy nhiên, bạn không được phép sử dụng cùng một tài khoản như trong chương trình khuyến mãi này. Vì vậy, bạn cần mở một tài khoản mới để tham gia các cuộc thi và khuyến mãi khác của Lirunex.
  Bạn chỉ có thể sử dụng nền tảng giao dịch MT4. Cả apps và phiên bản trình duyệt đều được phép.
  Chỉ Tài khoản LX-Standard / Islamic Standard mới đủ điều kiện cho chương trình khuyến mãi này. Tạo tài khoản ngay bây giờ! Tạo tài khoản ngay bây giờ!

  Bạn có thể rút bonus sau khi hoàn thành yêu cầu số lot của chúng tôi, được tính như sau: Bonus Credit / 2 lots tiêu chuẩn, tức là để yêu cầu bonus 30% cho khoản tiền nạp 100 USD, yêu cầu sẽ là 15 lots tiêu chuẩn.

  KHÔNG, bạn không thể. Bạn sẽ bị hủy bỏ bonus nếu yêu cầu rút tiền mà không đáp ứng số lot yêu cầu.

  Tất cả các hoạt động phải được hoàn thành từ hệ thống thanh toán của chủ sở hữu tài khoản. Không có khoản thanh toán nào từ bên thứ 3 được chấp nhận. Vui lòng chỉ sử dụng dữ liệu thanh toán của bạn.

  Sàn được cấp phép. Điều kiện giao dịch tối ưu. Không phí ẩn.

  TẠO TÀI KHOẢN
  THỬ TÀI KHOẢN DEMO