Nhận lì xì bonus
lên đến 15,000$ với
Nhận lì xì bonus lên đến 15,000$ với

BONUS 88% TIỀN NẠP

Từ 1/1 – 30/6/2022
Từ 1/1 – 30/6/2022
Cách nhận Bonus
Áp dụng cho khoản tiền nạp lần đầu
$15000
Tiền thưởng tối đa
$200
Nạp tiền tối thiểu
1:1000
Đòn bẩy tối đa
Gửi yêu cầu nhận Bonus Tiền nạp như thế nào?

Mở tài khoản
LX-Standard / Islamic Standard / LX-Advanced để giao dịch

Mở tài khoản LX-Standard / Islamic Standard / LX-Advanced để giao dịch

Nạp ít nhất 200$ vào tài khoản giao dịch của bạn qua bất kỳ tùy chọn thanh toán nào bạn muốn.

Deposit & Withdrawal

Điền và gửi Đơn đăng ký.
Bonus 88% Tiền nạp sẽ được ghi có vào Tài khoản giao dịch của bạn.

Application Form
  I have read and agree to the Terms and Conditions


  Don’t have an account? Open Account Now!

  Điều kiện Rút Bonus
  Hãy giao dịch tài khoản bạn đã tạo với Lirunex để rút tiền thưởng. Bạn có thể rút tiền thưởng của mình khi đáp ứng được số lot yêu cầu
  Số lot yêu cầu =Số tiền Bonus USD
  2

  Số lot yêu cầu =

  Số tiền Bonus USD
  2
  Số tiền nạp của bạn 200$
  88% bonus sẽ là176$
  Chia bonus của bạn cho 2176$/2
  Số lots cần giao dịch là88 lots
  số lot

  Bonus

  Số tiền nạp
  2200

  4,400$

  5000$
  1100

  2,200$

  2,500$
  440

  880$

  1,000$
  220

  440$

  500$
  88

  176$

  200$
  số lotBonusSố tiền nạp
  22004400$5000$
  11002200$2500$
  440880$1000$
  220440$500$
  88$176$200$
  GIAO DỊCH CÀNG NHIỀU, NHẬN THƯỞNG CÀNG TO VỚI BONUS CỦA CHÚNG TÔI!
  Tăng bonus của bạn lên đến 15,000$!
  GỬI YÊU CẦU NHẬN BONUS NGAY!

  T&C

  • Chương trình khuyến mãi Bonus 88% Tiền nạp được cung cấp bởi Lirunex Limited dành cho Khách hàng của mình theo các Điều khoản sau đây.
  • Bằng cách đăng ký Bonus, tức là bạn xác nhận rằng đã đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình khuyến mãi cũng như các Điều khoản và Điều kiện của Công ty.
  • Thời gian chương trình khuyến mãi diễn ra từ 1/1 – 30/6/2022.
  • Công ty có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi này theo quyết định riêng của mình và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
  • Đăng ký chương trình khuyến mãi phải được thực hiện bằng cách gửi Đơn đăng ký.
  • Khách hàng cần đảm bảo rằng tất cả các thông tin đã đăng ký là trung thựcchính xác.
  • Khách hàng từ đủ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tham gia khuyến mãi này.
  • 88% Tiền thưởng khi nạp tiền được áp dụng cho các loại tài khoản LX-Standard / Islamic Standard / LX-Advanced
  • Chương trình khuyến mãi này dành cho cả khách hàng hiện tạiđăng ký mới với Lirunex Limited (Phòng Giao dịch).
  • Khuyến mãi này CHỈ dành cho các khách hàng có tài khoản MT4 hiện đang hoạt động trên máy chủ MT4 của Lirunex Limited.
  • Bạn chỉ được nhận bonus MỘT (1) lần trong suốt thời gian chương trình khuyến mãi diễn ra.
  • Chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng với lần nạp tiền đầu tiên với nguồn tiền mới vào tài khoản MT4 đang hoạt động mới trong thời gian khuyến mãi. Những lần nạp tiền tiếp theo sẽ không được hưởng khuyến mãi. Save
  • Để rút Bonus 88% Tiền nạp, bạn cần hoàn thành yêu cầu số lot bắt buộc trong vòng BA (3) tháng sau khi gửi đơn đăng ký.
  • Nạp tối thiểu 200 USD vào tài khoản MT4 đang hoạt động để đủ điều kiện đăng ký.
  • Số tiền tín dụng sẽ được chuyển vào Số dư tài khoản khi hoàn thành Số Lot Yêu cầu của giao dịch đã đóng. Công thức tính số Lot yêu cầu như dưới đây:

  Số Lot Yêu cầu = (Tín dụng Tiền thưởng) ÷ 2
  Ví dụ: Khi khách hàng nạp 5,000$, khách hàng sẽ nhận được bonus là 4,400 $. Do đó, khách hàng phải giao dịch 2200 để có thể rút tiền.

  • Tín dụng Tiền thưởng sẽ được chuyển thành Số dư tài khoản khi đạt đủ số Lot yêu cầu.
  Số tiền nạpBonus Số Lot Yêu cầu
  $ 200$ 17688
  $ 500$ 440220
  $ 1,000$ 880440
  $ 2,500$ 2,2001100
  $ 5,000$ 4,4002200
  • Vốn chủ sở hữu giao dịch của khách hàng được chia thành 2: Số dư của khách hàngTín dụng (Tiền thưởng). Số dư và Tín dụng được kết hợp giúp hỗ trợ tăng các lệnh giao dịch.
  • Lãi và lỗ thực tế phát sinh trong giao dịch được ghi có / khấu trừ vào Số dư của khách hàng.
  • Thanh khoản cho các lệnh giao dịch theo công thức: Công thức: Lỗ thả nổi trong P&L cần > = Số dư
  • Ví dụ: Khách hàng nạp 1,000$, Tín dụng thưởng nhận được sẽ là 880 USD.
   Số dư = 1000$
   Tín dụng = 880$
   Tổng số tiền 1880$ có thể được dùng để hỗ trợ mở thêm lệnh, không được dùng để giao dịch P/L bị âm 1000$, thì các lệnh giao dịch đang mở sẽ bị đóng
  • Bonus sẽ bị xóa ngay lập tức khi
   i) khách hàng thực hiện thao tác rút tiền khỏi tài khoản
   ii) số dư tài khoản chuyển thành 0 hoặc bị âm
  • Đòn bẩy được phép cho tài khoản MT4 trong chương trình khuyến mãi này sẽ tuân theo Hệ thống phân cấp đòn bẩy động:
  Đòn bẩy (Tối đa)Số dư tài khoản
  1:1000≤ 2,000 USD 
  1:5002,001 USD ≤ 15,000 USD
  1:40015,001 USD ≤ 25,000 USD
  1:30025,001 USD ≤ 35,000 USD
  1:20035,001 USD ≤ 45,000 USD
  1:10045,001 USD and above
  • Thông tin chi tiết sai hoặc không chính xác trong quá trình gửi đăng ký có thể không được ghi danh vào chương trình khuyến mãi.
  • Tài khoản MT4 của Người đăng ký Chiến lược / Quản lý Quỹ không được hưởng khuyến mãi này.
  • Người tham gia không được phép sử dụng cùng một tài khoản để tham gia các chương trình khuyến mãi / cuộc thi khác trong LIRUNEX LIMITED.
  • Lirunex Limited có quyền thu hồi và loại bất kỳ tài khoản nào có hoạt động đáng ngờ vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo thêm.
  • Bất kỳ hành động chuyển khoản hay rút tiền nội bộ nào từ các tài khoản MT4 đã đăng ký dưới bất kỳ hình thức nào sẽ ngay lập tức bị thu hồi các khoản tín dụng thưởng từ chương trình khuyến mãi.
  • Bằng cách gửi đăng ký, tức là bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của chương trình.
  • LIRUNEX LIMITED có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào nếu phát hiện bất kỳ hình thức lạm dụng hoặc ăn chênh lệch giá, đánh lỗi giá nào trong quá trình giao dịch của khách hàng, tất cả các hành động đã nêu là sẽ thông báo cho khách hàng ngay lập tức.
  • LIRUNEX LIMITED có quyền hủy bỏ trạng thái của nhà giao dịch nếu phát hiện ra các hành vi vi phạm với quy tắc giao dịch hoặc sử dụng các chiến lược giao dịch không phù hợp. Dưới đây là các định nghĩa bao gồm các chiến lược giao dịch không phù hợp, nhưng không giới hạn ở:
   1. Scalping được định nghĩa là một giao dịch mở và đóng trong khoảng thời gian ngắn.
   2. Churning được hiểu là mở và đóng HOẶC đóng và mở giao dịch trong khoảng thời gian ngắn.
   3. Sniping được định nghĩa là khi khách hàng giao dịch lúc giá bị trì hoãn hoặc trong tình huống “Giá treo hoặc đang chờ xử lý” trên nền tảng LIRUNEX LIMITED.
   4. Hedging được định nghĩa là khách hàng giao dịch trên tài khoản của mình trái ngược với giao dịch hiện tại có khối lượng giao dịch tương tự như LIRUNEX LIMITED hoặc với một công ty bên ngoài có thể lạm dụng tiền thưởng trên tài khoản. Trong trường hợp này, LIRUNEX LIMITED có quyền hủy bỏ giao dịch, lợi nhuận hoặc thua lỗ từ các giao dịch vi phạm và vô hiệu hóa tài khoản đó.
  • Lirunex Limited có quyền hủy giao dịch, lãi hoặc lỗ và vô hiệu hóa tài khoản các giao dịch vi phạm.
  • Lirunex Limited không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào do các điều kiện giao dịch được ràng buộc theo Điều khoản và Điều kiện của chương trình khuyến mãi này.
  • Lirunex Limited reserves the rights on all matters concerning the promotion. All decisions are final and non-disputable.
  • Lirunex Limited có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
  • LIRUNEX LIMITED có quyền không
   1. trả cho IB bất kỳ khoản hoa hồng nào đối với bất kỳ lệnh giao dịch nào không phù hợp mà khách hàng của Ib đó thực hiện, như đã đề cập ở điểm (3) và cho các giao dịch thực hiện theo cách đó trong thời gian ít hơn 3 phút.
   2. chuyển đổi tín dụng thành số dư – nếu khách hàng thực hiện các chiến lược giao dịch không phù hợp như đã đề cập tại điểm (3) và đối với các giao dịch thực hiện theo cách đó trong thời gian ít hơn 3 phút.

  FAQs

  Bất kỳ ai muốn tham gia và trong độ tuổi hợp pháp tại quốc gia họ đăng ký.

  Bắt đầu giao dịch với số tiền nạp lần đầu tối thiểu là 200$

  Để nhận tiền thưởng, bạn cần mở và nạp tiền vào tài khoản của mình.

  Bonus tiền nạp sẽ được cấp trong vòng 24 giờ trong Ngày làm việc vào tài khoản giao dịch của bạn ở hình thức Tín dụng.

  Có, bạn có thể. Tuy nhiên, bạn không được phép sử dụng cùng một tài khoản như trong chương trình khuyến mãi này. Vì vậy, bạn cần mở một tài khoản mới để tham gia các cuộc thi và khuyến mãi khác của Lirunex.
  Bạn chỉ có thể sử dụng nền tảng giao dịch MT4. Cả apps và phiên bản trình duyệt đều được phép.

  Chỉ Tài khoản LX-Standard, Islamic Standard or LX-Advanced mới đủ điều kiện cho chương trình khuyến mãi này. Tạo tài khoản ngay bây giờ! Tạo tài khoản ngay bây giờ!

  Bạn có thể rút bonus sau khi hoàn thành yêu cầu số lot của chúng tôi, được tính như sau: Bonus Credit / 2 lots tiêu chuẩn, tức là để yêu cầu bonus 88% cho khoản tiền nạp 200 USD, yêu cầu sẽ là 88 lots tiêu chuẩn.

  KHÔNG, bạn không thể. Bạn sẽ bị hủy bỏ bonus nếu yêu cầu rút tiền mà không đáp ứng số lot yêu cầu.

  Tất cả các hoạt động phải được hoàn thành từ hệ thống thanh toán của chủ sở hữu tài khoản. Không có khoản thanh toán nào từ bên thứ 3 được chấp nhận. Vui lòng chỉ sử dụng dữ liệu thanh toán của bạn.

  Tạo Tài khoản
  Thử Tài khoản Demo