Cuộc thi Fast-Achievers năm 2021

Cuộc thi bắt đầu ngày:
10/01/2021

Tham gia cuộc thi

Facts nhà giao dịch tham gia

Cuộc thi Fast-Achievers năm 2021

Cuộc thi bắt đầu ngày:
10/01/2021

Tham gia cuộc thi

Facts nhà giao dịch tham gia

Thời hạn

4 tuần

Kết thúc vào ngày

10/02/2021

Thông báo người chiến thắng:

01/03/2021

Nền tảng

MT4

Làm thế nào để tham gia?

Đơn đăng ký cuộc thi  I agree to my personal data being stored and used to receive newsletter.

  Không có tài khoản? Mở tài khoản ngay!

  iPhone12

  400 lots

  iPad

  270 lots

  $300

  100 lots

  Tai nghe

  90 lots

  $200

  70 lots

  Hãy trở thành Fast-Achievers và giành được bao lì xì
  cùng Giải thưởng đầy giá trị với chúng tôi!

  Bắt đầu ngay!

  Điều khoản và Điều kiện

  1. Cuộc thi này dành cho cả khách hàng hiện tại và đăng ký mới Tài khoản LX-Standard với LIRUNEX LIMITED.
  2. Cuộc thi này dành cho khách hàng của LIRUNEX LIMITED có tài khoản MT4 đang hoạt động trên máy chủ MT4 LIRUNEX LIMITED.
  3. Để tham gia Cuộc thi, bạn phải đăng ký tham gia thông qua Mẫu Đăng ký Cuộc thi và đạt được quy mô lot giao dịch nhanh nhất có thể.
  4. Bằng cách gửi Biểu mẫu tham gia Cuộc thi, bạn đã đồng ý và cấp cho LIRUNEX LIMITED quyền truy cập và / hoặc giám sát hoạt động giao dịch của tài khoản mà bạn tham gia Cuộc thi và / hoặc để tiết lộ hồ sơ giao dịch của Bạn trong Thời gian Cuộc thi.
  5. Chỉ Một (1) tài khoản cuộc thi được phép cho một người tham gia, bất kể số lượng tài khoản mà người tham gia nắm giữ
  6. Người chiến thắng sẽ được chọn từ người tham gia đạt được thành công quy mô lot giao dịch đầu tiên trong thời gian Cuộc thi. Nói một cách đơn giản, bạn đạt được quy mô lô giao dịch càng nhanh thì cơ hội chiến thắng của bạn càng cao.
  7. Cuộc thi đưa ra năm cấp độ yêu cầu về quy mô lot giao dịch và mỗi cấp độ sẽ trao giải thưởng cho 3 người đạt được thành tích nhanh nhất.
  8. Cũng cần lưu ý rằng, mức giải thưởng mà Người thắng cuộc nhận được được quyết định dựa trên quy mô lot giao dịch nhanh nhất và cao nhất đạt được của tài khoản Cuộc thi.
  9. Người thắng cuộc sẽ được thông báo qua email hoặc cuộc gọi trong vòng 3 tháng kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2021.
  10. LIRUNEX LIMITED có thể hủy bỏ, dừng hoặc đình chỉ người tham gia bất kỳ lúc nào nếu phát hiện bất kỳ hoạt động giao dịch bất thường và có khả năng gây hại hoặc có khả năng ảnh hưởng đến sự an toàn, tính toàn vẹn, hợp pháp hoặc công bằng của Cuộc thi.
  11. LIRUNEX LIMITED bảo lưu quyền quyết định cuối cùng và người tham gia sẽ không phản đối.
  12. LIRUNEX LIMITED có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc điều chỉnh các điều khoản và điều kiện hoặc hủy bỏ bất kỳ cuộc thi nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.