Go for Gold Text
Vàng là sản phẩm đầu tư thích hợp mọi thời điểm!

Thời gian Khuyến mãi từ 16/6 đến 31/8/2021

Thời gian Khuyến mãi từ 16/6 đến 31/8/2021

GoforGold account Eligible on standard

Áp dụng cho Tài khoản Standard LX & Standard Islamic

GoforGold new trading account

Dành cho tất cả tài khoản
có quỹ nạp mới

GoforGold-All Instruments

Mọi công cụ giao dịch đều được sử dụng cho khuyến mãi này

GoforGold account Eligible on standard
Áp dụng cho Tài khoản Standard LX & Standard Islamic
GoforGold new trading account
Dành cho tất cả tài khoản có quỹ nạp mới
GoforGold-All Instruments
Mọi công cụ giao dịch đều được sử dụng cho khuyến mãi này

Phần thưởng vàng của

1 gram Gold bar
Lá vàng 1g

Nạp:  $1000
Số Lot: 10 Lots

3 gram Gold bar
Lá vàng 3g

Nạp : $3000
Số Lot: 30 Lots

5 gram Gold bar
Lá vàng 5g

Nạp : $5000
Số Lot: 50 Lots

Chúng tôi có thể thay đổi các sản phẩm và thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước.

1 gram Gold bar

Lá vàng 1g

Nạp : $1000
Số Lot: 10 Lots

3 gram Gold bar

Lá vàng 3g

Nạp : $3000
Số Lot: 30 Lots

5 gram Gold bar

Lá vàng 5g

Nạp : $5000
Số Lot: 50 Lots

Chúng tôi có thể thay đổi các sản phẩm và thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước.

3 bước để có thể nhận vàng

Go-for-gold Step1

BƯỚC 1

Mở Tài khoản Giao dịch
LX-Standard hoặc Islamic

Go-for-gold Step2

BƯỚC 2

Điền thông tin và gửi
Đơn đăng ký

Go-for-gold Step3

BƯỚC 3

Nạp tiền và
Giao dịch

Go-for-gold Step1

BƯỚC 1

Mở Tài khoản Giao dịch
LX-Standard hoặc Islamic

Go-for-gold Step2

BƯỚC 2

Điền thông tin và gửi Đơn đăng ký

Go-for-gold Step3

BƯỚC 3

Nạp tiền và Giao dịch

Congratulations to all

10 Winners of the Go for Gold!

STTTênTài khoản ID Số Lot đã giao dịch
001Kou Kuan SoonXXXXX335694
002Wee Chun YekXXXXX264456.02
003Wong Yuk PiuXXXXX264038.9
004Alfred WangXXXXX258134.61
005Lim Kim YuenXXXXX293632.64
006Lily TingXXXXX343925.3
007JOSHUA A/K LUWIXXXXX258316.19
008Sky CheeXXXXX254014.99
009Lee Voon DicXXXXX249913.41
010Duong Van TienXXXXX286712.04

Kết quả sẽ được thông báo vào lúc 16:00 hàng tuần. Cập nhật lần cuối ngày 7/09/2021

Chương trình khuyến mãi đã kết thúc

Chúng tôi sẽ công bố Người chiến thắng

(Các) Quy định Chung

 • [“Khuyến mãi”] “GO FOR GOLD” được tổ chức bởi LIRUNEX LIMITED.
 • Khuyến mãi này dành cho cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới của LIRUNEX LIMITED.
 • Đăng ký từ ngày 16/6 và kết thúc vào ngày 31/8/2021.
 • Bất kỳ ai đã đăng ký chương trình khuyến mãi (“Người tham gia”) sẽ được coi là đã hiểu các quy định này.
 • Các cá nhân tuổi từ 18 trở lên mới đủ điều kiện tham gia cuộc thi.

(Các) Tiêu chí Tham gia

 • Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký MỘT tài khoản để tham gia chương trình khuyến mãi này.
 • Để tham gia cuộc thi, người tham gia phải điền vào đơn đăng ký.
 • Để trở thành ‘Người tham gia đủ điều kiện’, Khách hàng cần nạp tiền vào tài khoản MT4 mới với số tiền gửi một lần ít nhất là 1000$ trong thời gian khuyến mãi.
 • Participants are not allowed to use the same account to participate in other promotions/contest in LIRUNEX LIMITED.
 • Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho tài khoản LX-Standard hoặc Islamic Standard.
 • Để được hưởng khuyến mãi, bạn cần hoàn thành số lot theo yêu cầu kể từ ngày 16/6/2021
 • Khách hàng đủ điều kiện tham gia khi thực hiện việc nạp tiền trong thời gian khuyến mãi này.
 • Người tham gia PHẢI luôn thực hiện hai quy tắc dưới đây để duy trì phần thưởng của mình:
  i) Quy tắc Nạp tiền: Người tham gia phải nạp một số tiền tương đương hoặc cao hơn Khoản tiền nạp Tối thiểu.
  ii) Quy tắc giao dịch: Trong thời gian khuyến mãi, Người tham gia phải giao dịch tối thiểu là MƯỜI (10) lot.
 • Quy tắc giao dịch: Trong thời gian khuyến mãi, Người tham gia phải giao dịch tối thiểu là MƯỜI (10) lot.
Tiền nạp tối thiểu Giao dịch (Số lot)Phần thưởng Dành cho
$100010 lot1g Gold Bar x 120 Người tham gia
$300030 lot3g Gold Bar x 110 Người tham gia
$500050 lot5g Gold Bar x 15 Người tham gia

Quà khuyến mãi

 • Người tham gia Hợp lệ sẽ được nhận một (1) Phần thưởng Khuyến mãi (như đã nêu ở trên) ưu tiên những Khách hàng đăng ký trước, tùy vào tình trạng quà tặng sẵn có.
 • Nếu tài khoản của bạn đủ điều kiện nhận phần thưởng, phần thưởng là vàng sẽ được trao tặng đến bạn trong vòng 30 ngày sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc.
 • Việc chuyển tiền giữa các tài khoản không được coi là khoản tiền nạp.
 • Phần thưởng chỉ đủ điều kiện cho một tài khoản giao dịch mới với nguồn tiền mới trong thời gian khuyến mãi.
 • Để nhận phần thưởng đúng hạn, người tham gia phải đảm bảo đã cung cấp chính xác thông tin để giao hàng.
 • Hình ảnh miếng Vàng chỉ mang tính chất minh họa và có thể không phải là hình ảnh đại diện chính xác của phần thưởng.
 • LIRUNEX LIMITED có quyền thay đổi hình ảnh và thông số kỹ thuật của sản phẩm bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Các khoản khác

 • LIRUNEX LIMITED có quyền thu hồi phần thưởng nếu Người tham gia không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi.
 • LIRUNEX LIMITED có quyền loại bất kỳ người tham gia nào nếu có sự nghi ngờ về việc vi phạm các Điều khoản & Điều kiện như nêu ở đây và có quyền thực hiện hành động pháp lý đối với bất kỳ cá nhân nào gian lận gây ảnh hưởng đến chương trình khuyến mãi .
 • LIRUNEX LIMITED có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của cuộc thi này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng mà không cần thông báo trước.
 • Bằng cách gửi đơn đăng ký, bạn được coi là đồng ý và cho phép LIRUNEX LIMITED truy cập và / hoặc giám sát hoạt động giao dịch trong tài khoản của bạn và / hoặc tiết lộ hồ sơ giao dịch của bạn trong thời gian chương trình mà không cần thông báo thêm.