Nâng cao trải nghiệm giao dịch êm mượt

Với gói VPS bắt đầu từ $ 19.90
Nâng cao trải nghiệm
giao dịch êm mượt
Với gói VPS bắt đầu từ $ 19.90

Các loại VPS

Các loại VPS

VPS Đồng

$19.99/mo
Đặt hàng ngay

RAM
4GB

Ổ cứng
SSD 24GB

1
CORE CPU

Mạng không giới hạn
10Mbps

Bảng điều
khiển miễn phí

1 IP
chuyên dụng

Hệ điều hành
Windows Server 2016 R2

VPS Bạc

$29.99/mo
Đặt hàng ngay

RAM
6GB

Ổ cứng
SSD 50GB

2
CORE CPU

Mạng không giới hạn
10Mbps

Bảng điều
khiển miễn phí

1 IP
chuyên dụng

Hệ điều hành
Windows Server 2016 R2

VPS Vàng

$44.99/mo
Đặt hàng ngay

RAM
8GB

Ổ cứng
SSD 75GB

4
CORE CPU

Mạng không giới hạn
10Mbps

Bảng điều
khiển miễn phí

1 IP
chuyên dụng

Hệ điều hành
Windows Server 2016 R2

Điều Gì Có Thể Xảy Ra Khi Giao Dịch Không Có
VPD Ngoại Hối?

Điều Gì Có Thể Xảy Ra Khi Giao Dịch Không Có
VPD Ngoại Hối?
  • Chậm trễ trong việc thực thi giao dịch mặc dù lệnh đã được gửi ngay lập tức
  • Quá tải CPU do tích hợp robot giao dịch
  • Chi phí điện cao khi chạy internet và máy tính 24/5
  • Những sự cố đáng tiếc xảy ra thường xuyên, vd. lỗi internet hoặc lỗi máy tính

Tại Sao Nên Chọn LIRUNEX?

Tại Sao Nên Chọn LIRUNEX?

Giao dịch & kết nối vô cùng mượt, hỗ trợ tốt cho công việc của bạn

Giao dịch & kết nối vô cùng mượt, hỗ trợ tốt cho công việc của bạn

Kết nối ổn định và độ trễ thấp

Thực thi nhanh chóng và máy chủ hiệu suất cao

Ngăn chặn sự cố mất điện và mạng

Hệ thống hiệu quả về chi phí

Copy-trading-2

Tiết kiệm điện + tiền

TẠO TÀI KHOẢN
THỬ TÀI KHOẢN DEMO