Kính Gửi Quý Khách Hàng

LIRUNEX LIMITED luôn tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ mới vì lợi ích cao nhất của Khách hàng bằng cách mở rộng thêm các phương thức thanh toán linh hoạt. Chúng tôi xin vui mừng thông báo rằng, bắt đầu từ Thứ Sáu 19/6/2020 việc nạp tiền đã có thể được thực hiện thông qua thẻ Credit Card trên khắp nơi trên thế giới. Khách hàng có thể nạp và rút tiền bằng cách lựa chọn một loạt các phương thức thanh toán trong trang web chính thức của chúng tôi.

Phương thức nạp tiền khác