Lirunex vinh dự giành được giải thưởng ‘Sàn giao dịch ngoại hối phát triển nhanh nhất Châu Á 2022’ bởi World Business Outlook Awards 2022

Lirunex Ltd đã giành được giải thưởng ‘Sàn giao dịch ngoại hối phát triển nhanh nhất Châu Á 2022’ do World Business Outlook Awards trao tặng. Giải thưởng chính là sự công nhận về những hiệu quả cũng như cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ toàn diện nhất.

Lirunex luôn đi kèm với “phát triển”. Chúng tôi khẳng định mình luôn có một tiêu chuẩn cao. Chúng tôi cũng tin chắc rằng mình cần phải tiếp tục mở rộng hơn để đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng của khách hàng và trong lĩnh vực ngoại hối này.

Xem giải thưởng
Share this out!