Chúng tôi xin thông báo cho bạn về Lịch trình giao dịch sắp tới, ngày lễ Martin Luther King Jr., Ngày (18 tháng 1 năm 2021) và Australia Day (Ngày Úc – 26 tháng 1 năm 2021). Giờ giao dịch vào hai ngày lễ này có thể ảnh hưởng đến giờ thị trường đối với một số công cụ giao dịch.

Vui lòng tham khảo múi giờ GMT / GMT + 2 dưới bảng sau.

Ký hiệuKiểu18 tháng 125 tháng 126 tháng 1
AXCAUDChỉ sốGiờ bình thườngGiờ Đóng cửaGiờ Mở lại 22:50
CHCUSDChỉ sốGiờ bình thườngGiờ bình thườngGiờ bình thường
EXCEURChỉ sốGiờ bình thườngGiờ bình thườngGiờ bình thường
GECEURChỉ sốGiờ bình thườngGiờ bình thườngGiờ bình thường
JPCJPYChỉ sốĐóng cửa lúc 18:00Giờ bình thườngGiờ bình thường
DJCUSDChỉ sốĐóng cửa lúc 18:00Giờ bình thườngGiờ bình thường
NACUSDChỉ sốĐóng cửa lúc 18:00Giờ bình thườngGiờ bình thường
SPCUSDChỉ sốĐóng cửa lúc 18:00Giờ bình thườngGiờ bình thường
FRCEURChỉ sốGiờ bình thườngGiờ bình thườngGiờ bình thường
HKCHKDChỉ sốGiờ bình thườngGiờ bình thườngGiờ bình thường
ForexNgoại hốiGiờ bình thườngGiờ bình thườngGiờ bình thường
AAPLCổ phiếuGiờ Đóng cửaGiờ bình thườngGiờ bình thường
ADSGnCổ phiếuGiờ bình thườngGiờ bình thườngGiờ bình thường
AMZNCổ phiếuGiờ Đóng cửaGiờ bình thườngGiờ bình thường
BABACổ phiếuGiờ Đóng cửaGiờ bình thườngGiờ bình thường
BACCổ phiếuGiờ Đóng cửaGiờ bình thườngGiờ bình thường
BMWGCổ phiếuGiờ bình thườngGiờ bình thườngGiờ bình thường
CCổ phiếuGiờ Đóng cửaGiờ bình thườngGiờ bình thường
FBCổ phiếuGiờ Đóng cửaGiờ bình thườngGiờ bình thường
KOCổ phiếuGiờ Đóng cửaGiờ bình thườngGiờ bình thường
MACổ phiếuGiờ Đóng cửaGiờ bình thườngGiờ bình thường
MCDCổ phiếuGiờ Đóng cửaGiờ bình thườngGiờ bình thường
MSFTCổ phiếuGiờ Đóng cửaGiờ bình thườngGiờ bình thường
NFLXCổ phiếuGiờ Đóng cửaGiờ bình thườngGiờ bình thường
VCổ phiếuGiờ Đóng cửaGiờ bình thườngGiờ bình thường
XAUUSDKim loạiĐóng cửa lúc 19:45Giờ bình thườngGiờ bình thường
XAGUSDKim loạiĐóng cửa lúc 19:45Giờ bình thườngGiờ bình thường
UKOILNăng lượngGiờ bình thườngGiờ bình thườngGiờ bình thường
USOILNăng lượngĐóng cửa lúc 19:45Giờ bình thườngGiờ bình thường