Lirunex xin thông báo tới quý Khách Hàng về các Ngày lễ tháng 05/2021 sắp tới. Giờ giao dịch vào các Ngày lễ này có thể ảnh hưởng đến giờ thị trường thông thường đối với một số công cụ giao dịch.

Vui lòng tham khảo múi giờ GMT / GMT + 3 để biết bảng sau.
03-05-2021 Thứ Hai – Ngày lễ Ngân hàng / Ngày Hiến pháp và Lễ Phục sinh của đạo Thiên Chúa
13-05-2021 Thứ Năm – Lễ Chúa Thăng thiên
19-05-2021 Thứ Tư – Sinh nhật của Đức Phật
24-05-2021 Thứ Hai – Whit thứ hai
31-05-2021 Thứ Hai – Ngày Lễ & Ngày Tưởng niệm Ngân hàng Mùa xuân