Lirunex xin thông báo tới quý Khách Hàng về các Ngày lễ tháng 11/ 2020 sắp tới.
Giờ giao dịch vào các Ngày lễ này có thể ảnh hưởng đến giờ thị trường thông thường đối với một số công cụ giao dịch.

Vui lòng tham khảo múi giờ GMT / GMT + 2 dưới bảng sau.
26.11.2020 Thứ Năm – Lễ Tạ ơn
27.11.2020 Thứ sáu – Sau ngày Lễ Tạ ơn

Công cụ giao dịchGiờ giao dịch
TênBiểu tượng26 tháng 1127 tháng 11
Japan Nikkei 225 IndexJPCJPY18:00 Đóng cửa
23:00 Mở cử
18:15 Đóng cửa
29th, 23:00 Mở cửa
US Wall Street 30 IndexDJCUSD
US Tech 100 IndexNACUSD
US SPX 500 IndexSPCUSD
Công cụ giao dịchGiờ giao dịch (GMT + 2)
Biểu tượngKiểu26 tháng 1127 tháng 11
AAPLCổ phiếuĐóng cửaĐóng cửa
AMZNCổ phiếuĐóng cửaĐóng cửa
BABACổ phiếuĐóng cửaĐóng cửa
BACCổ phiếuĐóng cửaĐóng cửa
CCổ phiếuĐóng cửaĐóng cửa
FBCổ phiếuĐóng cửaĐóng cửa
KOCổ phiếuĐóng cửaĐóng cửa
MACổ phiếuĐóng cửaĐóng cửa
MCDCổ phiếuĐóng cửaĐóng cửa
MSFTCổ phiếuĐóng cửaĐóng cửa
NFLXCổ phiếuĐóng cửaĐóng cửa
VCổ phiếuĐóng cửaĐóng cửa
XAUUSDKim loại20:00 Đóng cửa20:45 Đóng cửa
XAGUSDKim loại20:00 Đóng cửa20:45 Đóng cửa
Btrent Oil UKOILNăng lượng18:45 Đóng cửa19:30 Đóng cửa
Crude Oil USOILNăng lượng18:45 Đóng cửa19:30 Đóng cửa