Là một phần trong cam kết cung cấp độ tin cậy và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, LIRUNEX đã lên kế hoạch nâng cao cơ sở hạ tầng của các trung tâm dữ liệu của mình vào ngày 10 tháng 10 năm 2020. Do đó, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo lịch trình như sau:

Ngày và giờ bắt đầu: 2020-10-10 lúc 01:00 EDT
Ngày và giờ kết thúc: 2020-10-10 lúc 03:00 EDT

Tác động của thay đổi này sẽ tạm thời làm hạn chế đối với các hệ thống tài khoản thực, demo, và sao lưu của bạn được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu này. Quyền truy cập vào dịch vụ máy chủ MT4 của bạn có thể không khả dụng thường xuyên trong khung thời gian này. Bạn không cần phải có hành động gì khi hoạt động bảo trì xảy ra. Các dịch vụ của bạn sẽ trực tuyến trở lại khi chúng tôi kết thúc việc bảo trì. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@lirunex.com. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và thông cảm cho lần bảo trì quan trọng này.

Trân trọng,

Đội ngũ Lirunex