Chúng tôi, Lirunex Limited, đã nhận biết được việc có trường hợp khách hàng bị các bên thứ ba tiếp cận giả mạo làm đại diện của Lirunex chủ yếu trong các ứng dụng Chat xã hội (Skype, Telegram, v.v.), cung cấp nhiều sự trợ giúp khác nhau và cuối cùng yêu cầu khách hàng chuyển tiền điện tử, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH), đến các địa chỉ chưa rõ ràng và không thuộc Lirunex Limited.

Lirunex không gửi những dạng tin nhắn như vậy và chúng tôi cũng không ủy quyền cho bất kỳ bên nào gửi tin nhắn như thế. Quý khách hàng xin hãy hết sức thận trọng với những yêu cầu chuyển tiền như vậy và chúng tôi mong bạn không trả lời hoặc phản hồi yêu cầu đó. Ngoài ra, vui lòng không nhấn vào bất kỳ đường link nào, kể cả trong thông báo này.

Chúng tôi khuyên bạn nên tuân thủ các quy tắc bảo mật sau:

  • Không chuyển tiền qua bất kỳ phương thức nào đến tài khoản, địa chỉ hoặc liên kết được hiển thị trong Live Chat. Lirunex chỉ chấp nhận thanh toán qua Cổng khách hàng Lirunex hoặc gửi yêu cầu qua email chính thức của Lirunex Finance, finance@lirunex.com.
  • Không cung cấp mật khẩu của bạn cho người khác (ngay cả cho chúng tôi). Quyền truy cập vào các cổng Lirunex của bạn sẽ chỉ dành riêng cho bạn
  • Không gửi mật khẩu của bạn qua email, ứng dụng Chat xã hội hoặc SMS cho bất kỳ ai
  • Không nhấn vào các đường link từ các tin nhắn Live Chat có nội dung đáng ngờ. Luôn chú ý đến địa chỉ email của người gửi và định dạng email (nếu nó khác với định dạng chính thức từ Lirunex)
  • Không gửi thông tin cá nhân và bản sao tài liệu của bạn theo yêu cầu nếu bạn không chắc đó là ai. Lirunex sẽ chỉ yêu cầu gửi những tài liệu này đến email hỗ trợ của chúng tôi, support@lirunex.com, hoặc qua hệ thống của cổng khách hàng của Lirunex
  • Không cài đặt các chương trình đáng ngờ nhận được từ người quen và người lạ, đặc biệt là chương trình được tải xuống từ một trang web với nội dung bất hợp pháp
  • Nếu bạn nhận được bất kỳ hình thức yêu cầu nào qua các kênh không chính thức, bất kể đó là email hay tin nhắn Live Chat, nhưng không chắc đó là từ chúng tôi, thì mong bạn đừng chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho nó, không theo bất kỳ link nào trong đó và không mở bất kỳ tệp đính kèm nào. Hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@lirunex.com và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xem xét vấn đề đó.

Tất cả các thông tin chính thức được đăng trên trang web của Lirunex và được gửi qua email cho tất cả các khách hàng của Lirunex. Hệ thống Live Chat của chúng tôi chỉ có hiệu lực thông qua trang web chính thức của công ty, www.lirunex.com.

Chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng sẽ cảm thấy khá bất tiện với những vẫn đề trên, chúng tôi đang cố gắng hết sức mình để đảm bảo sự an toàn về tài sản của khách hàng.